Land: USA

Mögliga plantor

Federal marijuana är täckt av mögel

Den federala regeringen i USA har odlat marijuana för forskningsändamål i årtionden, och för att leverera medicinsk marijuana åt en handfull patienter. Inte många har personligen sett den...