Inhalerad cannabis minskar tics hos patienter med Tourettes syndrom

Publicerad:
Cannabisodling

Ju mer forskning som genomförs, desto mer medicinska användningsområden för cannabis upptäcks.

En ny studie som publicerades denna månad i Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neuroscience rapporterar att medicinsk cannabis kan hjälpa patienter som lider av Tourettes syndrom. Forskare från University of Toronto studerade retroaktivt nitton patienter som lider av Tourettes för att testa om cannabis hade en positiv effekt på deras symtom.

Tourettes syndrom är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som visar sig genom upprepande reflexliknande rörelser och läten som kallas tics. Det uppskattas att en av 160 barn i USA lider av TS. Patienter som lider av TS får ofta läkemedel som kan orsaka allvarliga biverkningar.

”Sammantaget upplevde dessa studiedeltagare betydande förbättringar i deras symtom”, avslutade studien. ”Detta är särskilt slående eftersom nästan alla deltagare misslyckats med minst ett medicineringsförsök. Sammanfattningsvis verkar cannabis vara en lovande behandlingsalternativ för tics och tillhörande symtom”.

Annan forskning har rapporterat att orala doser THC haft en positiv inverkan på tics och tvångssyndrom hos TS-patienter. Intressant är att patienter som inhalerade cannabis istället för att ta det i oral form har upplevt ännu större övergripande förbättringar.

Cannabisrökning Studie THC Toronto Tourettes syndrom

Källa:

Har du cannabisbruk i ditt DNA?

Cannabis är bland de äldsta odlade medicinska växterna. Dess jordbrukshistoria går tillbaka över 12 000 år, vilket innebär att människor har samexisterat med denna växt under mycket lång...

Man i Singapore avrättad för marijuana

Chijioke Stephen Obioha, en nigeriansk medborgare i Singapore, avrättades för innehav av marijuana den 18 november, i strid med internationella protester. Amnesty International utfärdade ett...