Italiens högsta domstol beslutar att cannabisodling för personligt bruk inte är ett brott

Publicerad:
Lag och rätt

I ett historiskt beslut har Italiens högsta domstol beslutat att odling av ett fåtal cannabisväxter för personligt bruk i hemmet, inte utgör ett brott.

Beslutet kom som svar på ett överklagande av en man som anklagats för innehav av narkotika.

Naples domstol för överklagande hade tidigare delvis reviderat den första domen och frikände den anklagade mannen för brottet.

Högsta domstolens avgörande, publicerad den 24 februari, markerar en uppmjukning av domstolens inställning till cannabisrelaterade brott.

Domarna noterade att den åtalade var en regelbunden konsument och att det inte fanns några bevis som tyder på att cannabisen han odlade var avsedd för försäljning eller distribution till tredje parter.

Vidare genomfördes odlingen med användning av rudimentära tekniker, vilket resulterade i ett begränsat antal växter och en försumbar mängd cannabis.

Genom att tillämpa dessa kriterier bekräftade domstolen den åtalades beteende som ofarligt. De erkände att ämnet som hittades endast var avsett för personligt bruk, utan någon indikation på att den tilltalade avsåg att sälja eller distribuera produkten. Dessutom var odlingen begränsad i omfattning och utfördes med hjälp av grundläggande metoder.

Detta beslut erkänner en växande acceptans av personlig cannabisanvändning och den minimala risken som utgörs av småskalig odling för personligt bruk.

Domen, som kan sätta ett prejudikat för liknande fall i framtiden, har välkomnats av förespråkare för narkotikapolitiska reformer, som ser det som ett steg mot en mer rationell och evidensbaserad strategi för narkotikalagar.

Detta är det andra tecknet på en betydande förskjutning mot en mer liberal inställning till cannabis i Italien under de senaste veckorna. Tidigare denna månad upphävde den regionala administrativa domstolen i Lazio (TAR) ett dekret från januari 2022, som begränsade hampaproduktionen till användningen av frön och fibrer.

Detta beslut godkänner användningen av hela hampaväxten i Italien och förenar landet i linje med EU:s förordningar. Det förväntas ha en betydande inverkan på landets cannabisindustri och leveranskedjor och kommer sannolikt att leda till införandet av CBD och hampablommor till den italienska marknaden.

Senast ändrad:

Taggar Cannabisodling

Annons

HHCH Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda