THC

Tetrahydrocannabinol eller THC (delta-9-tetra-hydro-cannabinol) är det huvudsakliga aktiva ämnet i cannabis.

THC