Har du cannabisbruk i ditt DNA?

Publicerad:
DNA

Cannabis är bland de äldsta odlade medicinska växterna. Dess jordbrukshistoria går tillbaka över 12 000 år, vilket innebär att människor har samexisterat med denna växt under mycket lång tid.

Cannabisförbudet har bara funnits en relativt kort tid. Läkare använde örten flitigt i USA fram till slutet av 1930-talet.

Cannabisplantan står som en unik kraftfull medicinsk ört. Växten är som ett naturapotek som producerar över 400 olika kemiska föreningar. Det är effekten som några av dessa föreningar har på kroppen som gör denna växt så häpnadsväckande.

Ämnen i örten påverkar signalsystemet i människor och andra djur. Detta nätverk kallas endocannabinoid-systemet (ECS). Endocannabinoida systemet är ett signalsystem som genom cannabinoider och receptorer reglerar, modulerar och har en skyddande funktion i våra kroppar.

ECS är det system som överbryggar hjärnan till kroppen. Systemet är ansvarigt för ett extremt brett utbud av kroppsfunktioner, inklusive invärtes känsla. Invärtes känsla är din ”tarmkänsla”. Det är den som låter dig känna fjärilar i magen eller smärtan efter att ha ätit.

ECS hjälper dig också att lära av din miljö genom att hjälpa dig sortera igenom vad du ska minnas och vad du ska glömma. Men det är inte allt. Cannabinoid-receptorer finns i varje organ i kroppen.

ECS består av små kommunikationsmolekyler som landar på specifika receptorställen på ytan av dina celler. Dessa kommunikationsmolekyler kallas endocannabinoider, och de hjälper oss att bearbeta och reagera på våra omgivningar för att bibehålla optimal balans i kroppen.

Cannabis är en unik och värdefull läkemedelsväxt eftersom ämnen i örten, som den berömda psykoaktiva tetrahydrocannabinolen (THC), engagerar sig direkt i endocannabinoida systemet.

På ett annat sätt kan cannabis kopplas till ett större system i kroppen som reglerar den harmoniska interaktionen mellan våra organsystem och vår hjärna.

Forskare undersöker för närvarande hur andra plantor påverkar ECS. Hittills har dock inga kända växter samma exakta ämnen som cannabis.

Byggstenarna i detta nätverk kodas av DNA. Genetik och DNA gör dig inte nödvändigtvis ”kopplad” för cannabis. Istället bestämmer dessa faktorer hur ECS ser ut inom din individuella kropp och hur bra din kropp kan producera egna endocannabinoider.

Det finns emellertid ökande bevis som tyder på att vissa människor kan vara mer genetiskt benägna att använda cannabis än andra.

Redaktionen på New York Times påpekar att cirka 20 procent av världens befolkning testat positivt för ”må bra genen”. Denna speciella gen förhindrar uppdelning av en endocannabinoid som kallas anandamid, vilket är kroppens egna naturliga THC. I själva verket kommer ordet ananda från språket sanskrit och betyder lycka.

De lyckliga få som vann detta genetiska lotteri kan vara mindre benägna att bli oroliga och är mer benägna att ha en mild, lugnare inställning. Och enligt den teorin kan dessa människor också vara mindre benägna att bli kroniska cannabisbrukare.

Ytterligare forskning har visat att vissa människor kan vara mer genetiskt benägna att vända sig till cannabis än andra. En studie från 2014 visade att patienter med schizofreni också delar överlappande gener som kan göra dem mer mottagliga för cannabisförbrukning. Studien genomfördes med över 2000 individer.

Ytterligare forskning från 2016 har visat att det finns specifika gener som kan göra en person mer benägna att bli beroende av örten. Intressant är att mutationer i dessa gener också är associerade med psykiatriska tillstånd som större depression.

Trots att mer forskning behövs för att fatta konkreta slutsatser, tyder det på att inte alla människor är mer benägna att bruka cannabis. Ändå kan det dock finnas vissa människor som är mer benägna att använda örten än andra.

För alla andra är cannabis fortfarande en mystisk växt med en otrolig förmåga att behandla vad som verkar vara mer medicinska tillstånd än vad man kunnat räkna med.

Taggar DNA Schizofreni Studie THC

Källa herb.co

Annons

CBD Buds

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda