Cannabis kan vara effektiv i behandlingen av schizofreni och Tourettes syndrom

Publicerad:
Cannabis kapslar

Enligt de senaste studierna kan cannabidiol (CBD) erbjuda lindring mot schizofreni, ett ofta kroniskt tillstånd som kan störa hur man tänker, känner och beter sig.

Vid University of Wollongong upptäckte forskare att CBD skulle kunna ge nya typer av symptomlindring för schizofrena individer, genom att undersöka vad vetenskapen hittills har upptäckt om CBD.

För att få en känsla av CBD:s inverkan på kognitiv funktion i samband med schizofreni, utförde dr. Katrina Green, professor Nadia Solowij och doktorand Wollongong Ashleigh Osborne en detaljerad analys av 27 omfattande studier på CBD och avslöjade några ”fascinerande insikter” om dess potentiella terapeutiska värde.

Green meddelade att CBD skulle kunna ge ett direkt neurologiskt stöd för en rad tillstånd som påverkar hjärnan, allt från schizofreni till demens.

”Från denna analys fann vi att CBD inte kommer att förbättra lärandet och minnet i friska hjärnor, men kan förbättra aspekterna av inlärning och minne vid sjukdomar i samband med kognitiv funktionsnedsättning, inklusive Alzheimers sjukdom, neurologiska och neuroinflammatoriska sjukdomar”.

Green, som ledde granskningen, noterade också att CBD kanske är kapabel att reducera den kognitiva försämringen som har associerats med THC, den viktigaste psykoaktiva komponenten av cannabis, som tidigare har visat potential att förvärra aspekter av schizofreni och andra mentala störningar.

Med hjälp av professor Xu-Feng Huang och doktorand Ilijana Babic, fann de att ”kronisk” administration av CBD i möss verkade dämpa de kognitiva förändringarna och socialt tillbakadragande som ofta drabbar personer med schizofreni.

”Vi fann att CBD kunde återställa arbetsminne, såväl som socialt beteende, till normala nivåer”, rapporterar Osborne. ”Dessa fynd är intressanta eftersom de föreslår att CBD kan behandla några av symptomen på schizofreni som är till synes resistenta mot befintliga läkemedel. Dessutom förändrade CBD-behandlingen inte kroppsvikten eller matintaget, vilket är vanliga biverkningar av antipsykotisk läkemedelsbehandling”.

Enligt det australiensiska laget visar resultaten av deras granskning och studie lovande möjligheter att behandla schizofreni med CBD, men också att mer mer vetenskaplig forskning definitivt behövs.

”Detta är den första studien som visar att cannabidiol kan användas för att behandla symtom på schizofreni som inte kan behandlas av nuvarande läkemedel”, berättade Osborne för ABC News. ”Dessa resultat är verkligen lovande men ytterligare forskning behövs för att se om dessa fynd hjälper personer som lider av schizofreni”.

Hon tillade också att: ”I slutändan hoppas vi att dessa resultat leder till nya förbättrade mediciner”.

Enligt en ny studie om schizofreni och cannabisbruk är människor med större risk för schizofreni mer benägna än andra att fortsätta försöka medicinera sig själva med örten.

På senare år har cannabis också visat sig kunna vara en lovande behandling för Tourettes syndrom, som kännetecknas av ofrivilliga fysiska eller verbala tics som ofta är fysiskt eller socialt smärtsamma att uthärda.

En preliminär studie som publicerades i år gav en retrospektiv utvärdering av cannabis effektivitet och tolerans vid behandling av vuxna med Tourettes syndrom. Studien som utfördes av forskare vid University of Toronto med stöd av Tourette Association of America, fann att 18 av 19 deltagarna åtminstone var ”mycket förbättrade” efter en behandling av inhalerad cannabis medan tics-nivån för hela gruppen minskade med 60%.

NORML rapporterade att samtliga av studiens deltagare upplevde ”kliniskt signifikant symptomlindring”, inklusive minskad irritabilitet, impulsivitet, ångest, tvångssyndrom och raseriutbrott. Drogen tolererades också väl av deltagarna, med mestadels mindre biverkningar rapporterade.

Sammanfattningsvis skrev forskarna: ”Dessa studiedeltagare upplevde betydande förbättringar av deras symtom, vilket är särskilt slående, eftersom nästan alla deltagare hade misslyckats med minst ett tidigare medicineringsförsök. Slutligen verkar cannabis vara ett lovande behandlingsalternativ för tics”.

Som NORML påpekade har forskning tidigare fastställt att orala doser av THC har bidragit till att minska tics och tvångsbeteende hos patienter med Tourettes syndrom med en stark marginal. Patienter som inhalerat cannabis har dock ”generellt sett ökade förbättringar”.

Med tanke på att cannabis effektivitet vid behandling av sjukdomar som smärta, illamående, psykisk sjukdom, multipel skleros, neuropsykiatriska störningar, epilepsi och olika symtom därav hoppas många patienter att Trump-administrationen kommer tillåta mer forskning på plantan framöver.

Enligt Merriam-Webster är ett läkemedel ”ett ämne eller preparat som används för att behandla sjukdomar”. Enligt CDC används läkemedel för att behandla sjukdomar, hantera tillstånd och lindra symtomen.

Som CDC påpekar kan läkemedel också innehålla ett antal olika droger och därmed utgöra olika hälsorisker beroende på varje patient. Till exempel innehåller smärtstillande läkemedel som Tylenol och Excedrin drogen acetaminophen, som lätt kan överdoseras (och/eller orsaka leverskada) genom att fördubbla dosen en eller två gånger, oavsett dess interaktioner med andra droger.

Dessa läkemedel fortsätter emellertid att finnas tillgängliga som läkemedel eftersom deras uppfattade fördelar anses vara större än riskerna med att ta dem – en bedömning som är viktig att utföra för både läkare och läkemedelsproducenter.

Och eftersom forskare och experter konsekvent har föreslagit att de potentiella fördelarna med cannabis skulle överväga de risker och biverkningar som är inblandade, så borde ju medicinsk cannabis bli legaliserat omgående.

Taggar CBD Medicinsk marijuana Schizofreni Studie THC Tourettes syndrom

Annons

THCH vape Sverige

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda