Mystisk cannabinoid är 300 procent starkare än THC

Publicerad:
THC

Med THC-kristaller som nått nära 100 procent THC trodde vi inte att gräset kunde bli mycket starkare. Tills vi upptäckte THC-O-acetat, en annan psykoaktiv cannabinoid, som sägs vara två till tre gånger starkare än den THC vi är vana vid.

Om det inte låter tillräckligt intensivt för dig, är THC-O-acetat tillverkad av THC på samma sätt som heroin är gjord av morfin. Här är allt vi vet om THC-O-acetat.

THC-O-acetat är acetatesteren av THC. Forskning på cannabinoiden är begränsad, men den presenterades i ett par studier mellan 1950 och 1980.

Tekniskt sett är THC-acetat inte en klassad substans. Substansen kan dock betraktas som en analog av Delta-9 THC. Federal Analog Act of 1986 gjorde så att alla analoger från THC skulle anses vara federalt olagliga. Det är för närvarande oklart huruvida THC-O klarar de kriterierna.

Mellan 1949 och 1975 utförde U.S. Army Chemical Crops mänskliga experiment vid Edgewood Arsenal-anläggningen i Maryland. THC-acetatester användes på hundar för att testa substansens potential som ett icke-dödligt funktionshinder. Forskare fann att substansen hade två gånger högre förmåga att minska hundens muskelkoordinering jämfört med delta-9 THC.

Enligt Donald A. Cooper från DEA, upptäcktes THC-O-acetat först av administrationen 1978. Det året kom de över THC-O-acetat extrakt i Jacksonville, Florida.

Sedan dess har DEA-laboratorier aldrig fått in ett annat prov av acetatet. Det fanns tal om att klassificera substansen som en kontrollerad substansanalog. Men 10 år senare släpptes förslaget dock eftersom den THC-acetat de funnit ses som en isolerad incident.

Cannabiskoncentratet framställdes med användning av en Soxhlet-extraktor. Cooper noterade att THC-O-acetatet DEA hittade gjordes med samma teknik som förvandlar morfin till heroin.

”Extraktet hade acetylerats med ättiksyraanhydrid och i det sista steget avlägsnades överskottet ättiksyraanhydrid genom destillation. Produkten innehöll varken andra cannabinoider eller några identifierbara växtfragment”.

Mannen som arresterades var före sin tid. Ett liknande fall rapporterades i juni 1995 i Storbritannien när en person, som använde D. Golds bok Cannabis Alchemy för att göra THC-acetatet, dömdes.

”Effekten av acetat är mer andlig och psykedelisk än den vanliga produkten. Den mest unika egenskapen hos detta ämne är att det finns en fördröjning på cirka 30 minuter innan dess effekter känns”, förklaras Cooper.

En genomgång av de aktiva principerna för cannabisplantan visade att naturlig THC-acetat var ungefär dubbelt så stark som naturlig THC från cannabidiol.

Enligt Michael Stark i sin publicerade bok Marijuana Chemistry: Genetics, Processing, Potency, är THC-O-acetat 300 procent starkare än den psykoaktiva THC vi är vana vid.

THC-acetat är inte lika enkelt att extrahera som hascholja gjort av butangas. Ättiksyraanhydrid är mycket frätande och lika brandfarlig som bensin. Processen kan också innefatta andra lösningsmedel som är farliga att använda.

Den rättsliga statusen för THC-O-acetat är oklart, och vi är osäkra på om att ha det i ditt urin skulle leda till ett positivt drogtestresultat.

Eftersom det inte finns mycket forskning som involverar THC-O-acetat, måste vi vänta tills det finns mer tillgängligt forskning för att få reda på mer.

Taggar Forskning THC THC-O-acetat

Källa hightimes.com

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda