Marijuana förbättrar sex för kvinnor visar ny studie

Publicerad:
Sex
Ungt par ligger på golvet och smeker varandra.

Ännu en studie har hittat bevis för att cannabis kan leda till bättre sex. Deltagare rapporterar ökad lust, mer intensiva orgasmer och skärpt känsel vid beröring.

Studien, som i fredags publicerades i Journal of Cannabis Research, leddes av Amanda Moser från East Carolina University.

Resultat av Amanda Moser onlineundersökning av 811 vuxna som har använt cannabis fann en större upplevd sexuell funktion och tillfredsställelse oavsett ålder eller kön. Mer än 70 procent uppgav att användning av cannabis före sex ökade lusten och förbättrade orgasmer. Ytterligare 62,5 procent sa att cannabis ökade deras njutning när de onanerade.

Amanda Moser och medförfattare säger att studiens resultat är särskilt relevanta för kvinnor. Resultaten ”antyder att cannabis potentiellt kan täppa till orgasm-ojämlikhetsklyftan”, skriver de och hänvisar till tidigare upptäckter att kvinnor som har sex med män oftare har svårare att uppnå orgasm än deras partner.

Kvinnor får oftare orgasm när de använder cannabis före sexuella möten, vilket kan bidra till rättvisa i mängden sexuell njutning och tillfredsställelse som både kvinnor och män upplever

Tidigare studier har visat att medan mer än 90 procent av männen rapporterar att de vanligtvis får orgasmer under samlag, får färre än 50 procent av kvinnorna det. ”För mig är det ett problem”, sa Amanda Moser.

För att rekrytera deltagare publicerades undersökningen på sociala medier och länkar delades med medicinsk marijuana och cannabisförespråkande organisationer.
Alla som var under 18 år eller aldrig hade använt cannabis exkluderades från undersökningen.

Majoriteten av de tillfrågade identifierades som vita (78,9 procent), kvinnor (64,9 procent) och högskoleutbildade (80,1 procent). Nästan en fjärdedel (23,1 procent) identifieras som HBTQIA+. Åldrarna varierade från 18 till 85, och 73,7 procent sa att de var i ett monogamt förhållande.

Undersökningen inkluderade frågor om cannabisanvändning och dess effekter på deltagarnas upplevda luktsinne, smak och känsel. Det ställdes också ett dussintal frågor om marijuanas inverkan på specifika aspekter av sex och upphetsning. ”Denna omfattande skala går bortom de fysiologiska effekterna (t.ex. att uppnå en erektion) och inkluderar övergripande sexuell funktion och tillfredsställelse”, står det i studien.

De flesta svarande (62,8 procent) rapporterade att de använde cannabis dagligen. Ungefär 6 av 10 (58,9 procent) sa att de använde cannabis avsiktligt innan de ägnade sig åt sex.

Många fynd, skriver författarna, stämde överens med befintlig litteratur. Både män och kvinnor rapporterade till exempel ökad lust och orgasmintensitet. Kvinnor sa att de lättare kunde få flera orgasmer.

”Dessa resultat överensstämmer med den ökade avslappningen när du använder cannabis”, säger studien.

De som använder cannabis rapporterar att de är mer avslappnade, både mentalt eller fysiskt, vilket förbättrar den allmänna sexuella funktionen och njutningen.

Mer än 70 procent av de tillfrågade sa att cannabis förstärkte deras smaksinne och känsel. Studiens författare noterar att smak och känsel också är ”två sinnen som används mycket under sexuellt umgänge”.

Ett område där undersökningsresultaten bryter mot tidigare studier är mäns förmåga att behålla och uppnå erektion med cannabis. Även om viss forskning visade att cannabis kunde hämma den förmågan, rapporterade männen som tillfrågades i studien inga sådana svårigheter. ”Men på grund av den här undersökningens självrapporterande karaktär kan social önskvärdhet ha hindrat dem från att rapportera erektionsproblem”.

Amanda Moser påpekar att sexuell tillfredsställelse förbättrades med en särskilt stor marginal när deltagarna målmedvetet använde cannabis före sex.

Studiens resultat kan ha konsekvenser för behandling av medicinska dysfunktioner, särskilt hos kvinnor. ”Kvinnor med vaginism (dvs smärtsamt samlag) kan dra nytta av den muskelavslappning och ökade sexuella funktion som kommer av cannabisanvändning, medan kvinnor med nedsatt lust också kan se möjliga fördelar”.

Becky Lynn, en kvinnohälsospecialist och professor i obstetrik och gynekologi vid Saint Louis University i Maryland, var huvudförfattare till en studie från 2019 med liknande resultat. I den undersökningen hade kvinnor som berättat att de använde marijuana före sex i mer än dubbelt så stor utsträckning rapporterat tillfredsställande orgasmer.

”Jag har sett cannabis användas av kvinnor med kroniska smärttillstånd som leder till smärtsamt sex, kvinnor som upplever svårigheter med orgasm eller oförmåga att få orgasm, och kvinnor som använder det för att förbättra sin libido, som kanske inte matchar deras partners libido”, berättade Lynn för Weedmaps då.

En studie från 2020 i tidskriften Sexual Medicine fann samtidigt att kvinnor som använde cannabis oftare hade bättre sex.

Många onlineundersökningar har också rapporterat positiva samband mellan marijuana och sex. En studie fann till och med ett samband mellan legalisering av cannabis och ökad sexuell aktivitet.

Ännu en studie varnar dock för att mer marijuana inte nödvändigtvis betyder bättre sex. En litteraturgenomgång publicerad 2019 fann att cannabis påverkan på libido kan bero på dosering, med lägre mängder THC som korrelerar med de högsta nivåerna av upphetsning och tillfredsställelse. De flesta studier visar att marijuana har en positiv effekt på kvinnors sexuella funktion, men denna studien visade att för mycket THC kan faktiskt få motsatt effekt.

”Flera studier har utvärderat effekterna av marijuana på libido, och det verkar som att förändringar i lust kan vara dosberoende”, skrev recensionens författare. ”Studier visar att lägre doser förbättrar lusten medan högre doser antingen sänker lusten eller inte påverkar lusten alls”.

Senast ändrad:

Taggar Libido Sex Studie THC Vaginism

Annons

CBD Buds

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda