91% av patienterna i Frankrikes medicinska cannabisförsök stöder legalisering

Publicerad:
Lyckligt äldre par
Lyckligt äldre par sitter på en beige soffa och röker en joint.

Över 90% av patienterna som deltar i en medicinsk cannabisstudie i Frankrike är för en full legalisering.

Den landsomfattande medicinska prövningen, som inleddes av National Agency for the Safety of Medicines and Health Products (ANSM) i mars 2021, var utformad för att utvärdera hur medicinsk cannabis kunde förskrivas och utdelas lagligt i Frankrike.

Enligt lokala medier har 91% av patienterna angett att de är för en allmän legalisering. Majoriteten har rapporterat positiva resultat när det gäller symptomhantering, särskilt för smärtlindring och palliativ vård.

En regeringsrapport, som överlämnades till parlamentet i slutet av september 2022, var till förmån för den utbredda behandlingen av medicinsk cannabis, men fann att allmänna läkare visade för lite engagemang i behandlingsprocessen. Inga tecken på missbruk rapporterades.

Nästan 3000 patienter har fått tillgång till gratis cannabisprodukter på recept för fem godkända sjukdomar. Dessa inkluderar: eldfast neuropatisk smärta, läkemedelsresistent epilepsi, spasticitet vid multipel skleros (MS), cancerrelaterade symtom och palliativ vård.

Nathalie Richard, ansvarig för prövningen vid ANSM, berättade för lokala medier att det för närvarande är 1453 patienter som deltar, inklusive 792 med eldfast neuropatisk smärta, 215 med MS-relaterad spasticitet, 181 med läkemedelsresistent epilepsi, 105 onkologipatienter, 104 som får palliativ vård och 56 med spasticitet under andra förhållanden än MS.

Även om syftet med prövningen inte är avsett att ”bedöma effektiviteten av medicinsk cannabis”, indikerar uppgifterna att det har en positiv effekt på symptomen av dessa tillstånd, sade Richard.

Dr Nicolas Authier presenterade de första resultaten 12 månader efter det att försöket startade.

I 80% av fallen ordinerades patienterna CBD först, med THC tillfört efter tre månaders.

I början av studien hade 81% av patienterna ”svår” (67%) eller ”olidlig” (14%) smärta. Efter sex månader hade över en tredjedel av patienterna rapporterat en minskning med mer än 30% i intensiteten av sin neuropatiska smärta.

Enligt ett standardiserat frågeformulär, Patient Global Impression of Change (PGIC), var förbättringen ”signifikant” eller ”mycket signifikant” för drygt 40% av patienterna den tredje månaden.

Uppgifterna om effekterna av medicinsk cannabis i palliativ vård togs från 150 patienter, med en medelålder på 54 år. Cannabis ansågs ha en betydande inverkan på patienternas hälsa under en genomsnittlig behandlingstid på tre månader.

Dr Laure Copel, från sjukhusgruppen Diaconesses Croix Saint-Simon i Paris, sade: ”Jag tror att det är ett läkemedel som lugnar snarare än lindrar. En annan fördel är att det leder till en gradvis minskning under sex månader i konsumtionen av opioider och psykofarmaka.”

Prövningen skulle pågå till mars 2023, men i oktober förra året meddelades att den skulle förlängas med ytterligare 12 månader. Ändringar av lagstiftningen för att tillåta utbredd förskrivning av medicinsk cannabis i Frankrike förväntas nu inte förrän åtminstone i mars 2024.

Senast ändrad:

Taggar Cancer CBD Eldfast epilepsi Epilepsi Medicinsk marijuana Multipel skleros Palliativ vård THC

Annons

CBD Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda