Cannabisanvändning förknippad med lägre blodtryck – visar studie

Publicerad:
Blodtryck
Läkare tar blodtryck på leende kvinlig patient.

Bland de många fördelarna som cannabis kan erbjuda ser det ut som att örten kan vara kopplad till lägre blodtrycksnivåer.

Enligt nya data, som publicerats i tidskriften Nature: Scientific Reports, som bedömde förhållandet mellan cannabisanvändning och blodtryck i en studie av mer än 91000 personer, var både nuvarande och livslång cannabisanvändning förknippade med lägre blodtrycksnivåer. Dessa resultat observerades bland alla konsumenter men på ett ”högre sätt hos kvinnor”, enligt studien.

Den franska forskaren Alexandre Vallée genomförde studien, ”Associering mellan cannabisanvändning och blodtrycksnivåer enligt komorbiditeter och socioekonomisk status”, och noterade de motstridiga bevisen kring hjärt -kärlrisker för användning av cannabis. Vallée citerar också det begränsade befolkningsfokuset för tidigare studier, tillsammans med det faktum att få studier kring hjärt -kärlhälsa och cannabis ser specifikt på skillnader mellan kön.

Studien använde data från den brittiska biobanken, en blivande kohort för förebyggande arbete, diagnos och behandlingar av kroniska sjukdomar, som hjärt -kärlsjukdomar hos vuxna.

För denna studie rekryterades 156959 frivilliga i den brittiska biobanken som svarade på frågan om cannabisanvändning tillsammans med blodtrycksmätning. Av denna grupp uteslöt studien 65798 för saknad data, okategoriserade variabler, och exkluderade deltagare med antihypertensiva läkemedel, antidepressiva läkemedel och tidigare kardiovaskulära händelser.

Systoliskt och diastoliskt blodtryck mättes två gånger vid bedömningscentret, antingen genom användning av en automatiserad blodtrycksanordning eller manuellt med användning av en sfygmomanometer, uppblåsbar manschett och stetoskop om andra åtgärder misslyckades.

Användning av cannabis dokumenterades genom ett självrapporterat frågeformulär, där deltagarna frågades om deras kumulativa livslånga användning av cannabis. De som angav att de aldrig hade använt cannabis klassificerades som kontroller medan de som medgav att de hade använt cannabis, även om det var ”för länge sedan”, klassificerades som cannabisanvändare.

Med hjälp av andra frågor som involverar användningsfrekvens och sista cannabisanvändning separerades cannabisanvändare dessutom i ytterligare grupper för att beteckna deras nivå av cannabisanvändning, dvs varje dag, en gång i veckan eller mer men inte varje dag, en gång i månaden eller mer men inte hela vecka och mindre än en gång i månaden. Användare kategoriserades också ytterligare i grupper som nuvarande och tidigare cannabisanvändare.

”I justerade kovariatmodeller var livslång tung cannabisanvändning associerad med minskning i både SBP (systoliskt blodtryck), DBP (diastoliskt blodtryck) och PP (pulstryck) hos båda könen, men med en högre grad bland kvinnor… nuvarande cannabisanvändning var associerad med lägre SBP -nivåer hos män och hos kvinnor. Samma resultat observerades för DBP och PP”, står det i studien.

Utredaren konstaterar att andra studier har föreslagit ett starkare samband mellan cannabisanvändning och systoliskt blodtryck än cannabisanvändning och diastoliskt blodtryck, med hänvisning till detta övergripande är förhållandet mellan cannabis och blodtryck som helhet fortfarande oklart.

Bland andra variabler noterar studien också att cannabinoidinnehåll kan spela en roll. Nya studier har visat att CBD kan minska blodtrycket och visat vasorelaxations-effekter i artärer. THC har på liknande sätt associerats med vasorelaxation, även om studier som genomförts om detta ämne också har varit inkonsekventa, vilket tyder på att THC har olika effekter på kärl beroende på centrala eller perifera egenskaper hos artärer.

Bland andra variabler visade alkoholkonsumtion också en möjlig förvirrande verkan beträffande cannabisanvändning och systoliskt blodtryck, även om farmakokinetiska interaktioner ännu inte har utforskats i djupet.

Studien fokuserade på medelålders brittiska deltagare, så resultaten kunde inte generaliseras till andra ålders- och etniska populationer. Studien etablerade inte heller data om frekvensen av cannabisanvändning runt de 30 dagarna före intervjun, vilket lämnade det utmanande att skilja om förhållandet mellan cannabis och blodtryck var kortvarigt eller kroniskt. Studien uppskattade inte heller THC eller CBD nivåer, och presenterades inte data för konsumtionsmetoder.

Även om det fortfarande finns en hel del frågor som ska utforskas om detta ämne, var en viktig styrka i studien den stora provstorleken från den brittiska biobanken.

Senast ändrad:

Taggar Blodtryck Cannabisbruk CBD Medicinsk marijuana THC

Källa hightimes.com

Annons

THCPO Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda