Cannabisrökning

Cannabisrökning är en aktivitet där man andas in rök från brinnande material, oftast marijuana. Förbränningen av de aktiva beståndsdelarna i cannabis gör att de kan tas upp genom lungorna. Cannabisrökning kan också utföras som del av religiösa eller andliga ritualer.

Cannabisrökning