Är hög alkoholkonsumtion eller tungt cannabisbruk mer skadligt för en tonårings hjärna?

Publicerad:
Alkohol vs Cannabis

Svaret på frågan är ganska enkel.

Hög alkoholkonsumtion är associerat med minnesluckor, fysiska sjukdomar och bestående förändringar i hjärnan. Dessa biverkningar associeras vanligtvis inte med cannabis. Men forskarna möter strikta hinder när man studerar cannabis, vilket innebär att kvaliteten i forskning om ämnet saknas.

Både cannabis och alkohol kan ha depressiva egenskaper på en tonårings hjärna. En skäl till att tonåringar kan lära sig så mycket så snabbt beror på att tonåringars hjärnor i allmänhet är mer ”lättretliga”. Denna retbarhet hjälper dem att snabbt reagera på stimulans och lära av sin omgivning.

Hos tonåringar är också områden i hjärnan som justerar nöje, belöning, rädsla och ångest mer utvecklade än prefrontala cortex, som sköter tänkande och resonemang i hjärnan. Detta innebär naturligtvis att tonåringar är mer lyckosökare än en vuxen.

Både alkohol och de aktiva molekylerna i cannabis interagerar med cellreceptorer i hjärnan. Men som hjärnforskare och författare förklarar Dr Frances Jensen i en intervju med NPR, att tonåringar kan vara mindre känsliga för de sömniga effekterna från dessa ämnen eftersom deras hjärnor är mer lättretliga till att börja med.

Detta innebär att tonåringar kanske börjar konsumera mycket mer alkohol eller cannabis för att uppnå samma nivå av välbefinnande.

I en studie från November 2016, som publicerades i Translational Psychiatry, var tonåringar mindre benägna att känna sig berusade och upplevde mindre psykoaktiva effekter när de gavs samma mängd cannabis som vuxna studiedeltagare. Kanske är det på grund av detta faktum, som tonåringar är mer benägna att gå tillbaka för mer cannabis, medan vuxna inte var det.

På samma sätt är berusningsdrickande mycket populärt bland ungdomar. År 2015, medgav 7,7 miljoner unga amerikaner under 21 år att de druckit mer än ett par klunkar alkohol under föregående månad.

Föräldrar, lärare och sjukvårdspersonal är oroade över att både cannabis och alkohol kan störa inlärning och minne under de mest kritiska inlärningsperioderna i människans liv.

Alkohol

Varken alkohol eller cannabis är oskyldig. Men för många konsumenter, överstiger de negativa effekterna av substanserna den andra. Till skillnad från cannabis, kan alkohol orsaka en fullständig minneslucka. Höga doser av alkohol gör att hjärnan tillfälligt förlorar förmågan att registrera minnen.

Enligt Dr Jensen kan berusningsdrickande faktiskt ha varaktiga effekter på tonåringars hjärnor.

Det finns studier som visar att berusningsdrickande – vilket förmodligen är det värsta scenariot faktiskt – faktiskt kan döda hjärnceller i den unga hjärnan men det gör det inte i samma utsträckning i vuxna hjärnor.

Alkohol påverkar också starkt din motorik, vilket gör det svårare att röra sig och göra det mer sannolikt att man hamnar i olyckor. Det finns också ett samband mellan minderårigas alkoholkonsumtion och ökad risk för våld, dödsfall i trafiken och ett riskfyllt sexuellt beteende.

I värsta fall, är berusningsdrickande tonåringar också i riskzonen för alkoholförgiftning, medvetslöshet och död. Självfallet är ingen av dessa saker bra långsiktigt för hjärnans hälsa.

Cannabis

Även om det finns klara bevis för att berusningsdrickande faktiskt kan orsaka hjärnskador och kan leda till en fullständig amnesi av festkvällen innan, är cannabis också förknippat med vissa negativa effekter.

Det är dock viktigt att notera att tonåringars cannabiskonsumtion har studerats betydligt mindre än tonåringars alkoholkonsumtion. På grund av lagliga hinder för cannabisforskning har forskare inte snabbt och enkelt kunnat studera effekterna av cannabisrökning.

Det kan betyda att det finns vissa effekter som helt enkelt inte är kända ännu, som kan vara viktiga för hälsan hos en växande hjärna. Men vad som är känt är att när de inhaleras eller sväljs, påverkar de aktiva komponenterna i cannabis speciella cellreceptorer som kallas cannabinoid receptorer.

Det är genom dessa receptorer som cannabis får en lugnande effekt på hjärnan. Denna lugnande känsla kan vara till nytta för barn med sjukdomar som epilepsi, men Dr. Jensen tror att effekten av cannabis kan vara mer störande än bra i en frisk tonårings hjärna.

[quote]Det visar sig att dessa cannabinoider faktiskt blockerar processen för inlärning och minne så man får en försämrad förmåga att kunna fastställa nya minnen. Det intressanta är att en tonårings hjärna har mer utrymme för cannabis att sätta sig, och att det faktiskt stannar där längre.

Cannabis låser sig fast längre än i den vuxna hjärnan. Om de till exempel skulle bli höga över en helg, kan effekterna vara kvar på torsdag och fredag. En vuxen skulle inte ha samma långsiktiga effekt.[/quote]

Med ”långsiktig effekt”, menade Jensen inte att tonåringar känner sig höga i flera dagar. Snarare kan en helg av cannabisrökning göra att tonåringen känner sig trött, groggy, ofokuserad, och glömsk längre än en vuxen skulle ha gjort.

Det finns också en debatt om huruvida cannabis negativt påverkar IQ eller inte. Med alkohol, finns det starka bevis för att det har en negativ inverkan på kognitiv lärande. Fast med cannabis, är saker mindre tydligt.

Viss forskning har funnit ett samband mellan kronisk cannabisbruk hos tonåringar och lägre kognitiv förmåga. Men inte korrelation betyder inte alltid ett samband.

En studie tyder på att detta samband är större hos konsumenter som började röka är de var under 16 år, och visade tecken på förändringar i hjärnan och ökad impulsivitet. Samma samband fanns inte hos dem som rökte cannabis för första gången efter de fyllt 16 år.

Ändå föreslår en annan färsk studie att det, till skillnad från alkohol, inte finns något samband mellan cannabiskonsumtion och avvikelser i hjärnan på antingen tonåringar eller vuxna konsumenter.

Ytterligare studier med enäggstvillingar har inte funnit något samband mellan en historia av cannabis i tonåren och IQ. Snarare spekulerar författarna att störande miljöfaktorer verkar ha ett samband när det gäller nedgång i IQ.

Taggar Alkohol Cannabisrökning IQ Tonåringar

Källa herb.co

Annons

THCB Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda