Vetenskap

Under 1800-talet uppkom uttrycket vetenskaplig metod för att beskriva metoden använd under vetenskapliga observationer och experiment, och termen spreds snabbt efter 1870-talet, trots att det inte fanns en definitiv förklaring av vad begreppet innebar.

Vetenskap