Varför är det så svårt att göra ett nykterhetstest för marijuana?

Publicerad:
Bilförare

Till skillnad från alkohol, är det inte mängden av cannabis i någons blod som påverkar förmågan att köra säkert. Vi måste lära sig att bedöma risken.

Den 8 november godkände väljarna i Kalifornien, Maine, Massachusetts och Nevada åtgärder för att legalisera privat användning av cannabis. Det är nu lagligt i totalt åtta amerikanska stater. Detta skapar potentiella problem för trafiksäkerheten. Hur kan vi bestämma vems körförmåga som försämras och vems som inte gör det?

Effekterna av alkohol varierar beroende på en persons storlek och vikt, ämnesomsättning samt typen och mängd dryck som konsumeras. Trots detta ger alkoholkonsumtion ett ganska enklt resultat: ju mer du dricker, desto värre kör du. Faktorer som kroppsstorlek och drick-erfarenhet kan skifta korrelationen något, men förhållandet är fortfarande ganska linjärt, tillräckligt för att tryggt kunna utveckla ett nykterhetstest för att juridiskt bestämma rattfylleri. Det är svårare med marijuana.

Vi har ett lätt och pålitligt test för att mäta koncentrationen av alkohol i blodet. Men just nu har vi inte ett snabbt och tillförlitligt test för att bedöma om någon är för påverkad för att kunna köra.

Behovet är brådskande. Den nationella undersökningen på narkotikamissbruk och hälsa år 2014, rapporterade att 10 miljoner amerikaner sa att de hade kört under påverkan av narkotika under föregående år. Näst efter alkohol, är marijuana drogen som oftast finns i kroppen på de som kraschat.

Men hur vet du när du är alltför berusad för att köra bil? Hur kan polisen veta det?

Centrum för medicinsk cannabis forskning på UC San Diego har fått 1,8 miljoner dollar beviljat från delstaten Kalifornien för att samla in uppgifter om doser, tid och vad som krävs för att körförmågan försämras – och sedan skapa ett bra nykterhet test för cannabis.

Alkohol och marijuana påverkar båda den mentala funktionen, vilket innebär att de kan båda försämra körförmågan.

Vissa saker med cannabis är lika. Styrka av strain påverkar styrkan av effekten. Marijuana och dess aktiva substans – THC – ändrar hjärnfunktion, påverkar processer såsom uppmärksamhet, perception och samordning, som är nödvändiga för ett komplext beteende som bilkörning.

Vanerökare tenderar att vänja sig med drogen, särskilt när det gäller kognitiva störningar eller psyko-motorik. Eftersom de är vana vid drogens effekter, innebär det att dom kan fungera bättre i förhållande till andra användare.

Rökt marijuana ger en snabb spik i THC koncentrationen i blodet, följt av en nedgång när drogen omfördelas till vävnader, inklusive hjärnan. Den psykologiska effekten beror på en mängd av variabler.

Låt oss säga att en person röker en joint och sätter sig in i hans bil. THC nivån i hans blod kommer sannolikt att vara ganska hög, men hans kognitiva funktioner och körförmåga kanske inte är nedsatta eftersom drogen inte påverkat hans hjärna betydligt.
Men en annan förare kan använda cannabis men behöva vänta några timmar innan han sätter sig bakom ratten. Hans THC nivå i blodet är nu ganska låg, men hans förmåga är nedsatt eftersom drogens koncentrationer förblir hög i hans hjärna.

Sex delstater i USA har nu satt gränser för THC i förarnas blod och nio andra delstater har nolltolerans lagar, vilket gör THC i förarens blod olagligt.

Men till skillnad från alkohol, kan bevis från cannabis dröja kvar i kroppen långt efter dess effekter har avklingat, särskilt hos människor som är vanerökare eller förbrukat mycket i en enda episod. Bland kroniska användare kan det ta veckor innan det försvinner. Därför kan, till skillnad från koncentrationen av alkohol i blodet, närvaro och mängd av cannabis ämnen i blod eller urin inte nödvändigtvis berätta om förarens förmåga är nedsatt på grund av marijuana.

Därför är en snabb och enkel bedömning av om någon kör under påverkan, svårt att göra.

Aktuella tester med blod, andedräkt, saliv och urin har ifrågasatts som opålitliga i domstol, även om de används för att bevisa att någon har använt marijuana.

En särskild utmaning är att bestämma förhållandet mellan dosen eller styrka, och tid sedan konsumtion. Även om det har skett en viss forskning inom detta område, har studierna inte helt undersökt frågan om dos och tidsförloppet.

Senare i år börjar kontrollerade experiment där deltagarna kommer att röka varierande mängder av cannabis i olika styrkor och sedan köra i en körsimulator.

Förhållandet mellan THC och andra cannabinoid nivåer i blodet kommer också att undersökas för olika tester såsom saliv eller utandningsluft. Blodprovstagning vid vägkanten är opraktiskt, men kanske finns det en enklare mer tillförlitlig indikator för marijuana exponering.

Slutligen är målet att hitta det bästa sättet för att bedöma nedsatt körförmåga. En förare som misstänks vara hög kan bli ombedd att följa fingret efter en fyrkant som flyttas runt på en skärm, ett test för kritisk spårning. Eller få utföra andra tester som mer giltigt simulerar kraven på bilkörning.

Tanken är att bestämma om och hur dessa åtgärder – drogintag, biomarkörer, objektiv kognitiv förmåga och körförmåga – korrelerar för att producera en evidensbaserad allmän standardbedömning som verktyg.

Taggar Alkohol THC Trafiken

Annons

THCJD Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda