När fler stater tillåter medicinsk marijuana minskar dödsfallen i trafiken

Publicerad:
Trafik
Los Angeles Traffic, taken on 101 west bound, 2005. Author : Buhin

Det är betydligt mindre sannolikt att bli inblandad i en dödlig trafikolycka om du bor i en amerikansk stat som har legaliserat medicinsk marijuana.

Det finns en populär uppfattning om att en legalisering av medicinsk cannabis skulle skapa död och förödelse på landets vägar, men American Journal of Public Health (AJPH) publicerade nyligen en studie som krossar flera av dessa långvariga myter.

Baserat på statistik som samlats in av National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) och används i deras Fatality Analysis Reporting System, visar studien mellan 1985 till 2014, att de stater som tillåter medicinsk marijuana bevittnade betydligt färre trafikrelaterade dödsfall än stater som förbjuder det.

Forskningsmetod

Med hjälp av data från Fatality Analysis Reporting System mellan åren 1985 till 2014, har vi granskat sambandet mellan stater som tillåter medicinsk marijuana och dödsfall i trafiken och samtidigt kontrollerat samtida sekulära trender. Vi undersökte detta samband separat för varje stat som tillåter medicinsk marijuana. Vi utvärderade också sambandet mellan marijuana apotek och dödade i trafiken.

Den lägre dödligheten som noterades i studien ansågs vara kopplad till substitutionen av marijuana för alkohol. Dessa siffror tyder på att tillgång till medicinsk marijuana leder till en total minskning av olycksrelaterade dödsfall bland de grupper som löper störst risk för att köra onyktra på alkohol.

Forskningsresultat

I genomsnitt hade stater med medicinsk marijuana lägre dödlighet i trafiken än stater som förbjuder örten. Lagar för medicinsk marijuana var associerad med en omedelbar minskning av trafikdödade bland åldrarna 15 till 24 och 25 till 44 år. Men statsspecifika resultat visade att endast 7 stater upplevde minskningar. Marijuana apotek var också associerat med lägre dödsoffer i trafiken bland de i åldern 25 till 44 år.

Med andra ord, jämfört med stater som tillåter medicinsk marijuana, har de stater med stränga marijuanalagar en högre dödlighet, särskilt för dem mellan 25 och 44, den ålder då man dricker som mest.

Slutsats

Både lagar för medicinsk marijuana och apotek var förknippade med en minskning av dödsfall i trafiken, särskilt bland de mellan 25 och 44 år. Statsspecifik analys tyder på återhållsamhet tillsammans med andra lokala faktorer. Dessa upptäckter kan påverka politiska beslut om att godkänna eller förbjuda medicinsk marijuana och hur det genomförs.

Denna studie visar åtminstone att lagar för medicinsk marijuana har en positiv effekt på åldersgruppen som mest sannolikt skulle dö i en rattfull-relaterad olycka.

Marijuana Intoxication and Driving

Taggar Alkohol Medicinsk marijuana Studie Trafiken

Källa marijuana.com

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda