Marijuanabrukare har bra lungor för transplantering

Publicerad:
Lungor

Det var en mycket stor nyhet när resultaten av en långsiktig studie om marijuana och lunghälsa, inte visade något samband mellan cannabis och sjukdomar i andningsorganen såsom lungcancer eller KOL.

Personer med livslångt marijuanabruk hade ingen signifikant ökad risk för andningsproblem; i själva verket kan användningen av cannabis även vara fördelaktigt och ha en viss ”skyddseffekt”, enligt en forskargrupp ledd av UCLA forskaren Donald Tashkin.

Och nu verkar det som cannabisrökares lungor, inte blir sämre för rökaren, utan också är bra för andra människor.

En studie publicerad i European Journal of Cardio-thoraxkirurgi, har granskat resultaten av 302 lungtransplantationer under en sexårsperiod. Medicinska forskare vid Storbritanniens största institution för lunghälsa, och en del av landets offentligt finansierade National Health Service, fann att det inte fanns någon märkbar skillnad i resultaten från de som hade kort eller medellångt bruk, bland 19 givare som hade rökt cannabis och 283 som inte hade gjort det.

”Variabler för intraoperativ och post-[transplantation] inklusive 1- och 3-åriga överlevande var jämförbara i båda grupperna”, enligt forskarna.

Med andra ord, om du behöver en lunga och får en som har använts för att röka marijuana, har du en lika stor chans att överleva under en period på en-till-tre år, än om du hade fått en ”färsk” lunga. Detta ledde forskarna till slutsatsen att lungor som har rökt cannabis bör övervägas för donation.

Tänk på att denna studie har sitt ursprung i Storbritannien, där det mesta av cannabisen, precis som i Sverige, konsumeras i en spliff tillsammans med tobak. Faktum är att alla cannabisbrukare i studien också var en tobaksanvändare. Detta skulle enligt forskarna förklara varför Tashkins slutsatser inte kan ses som säkra och att marijuanabrukare har lika stor risk att drabbas av lungcancer som cigarettrökare.

Men 43 procent av de som inte använde marijuana och donerade lungor rökte också tobak. Så det är tydligen svårt att hitta en lunga i Storbritannien som inte har använts för att röka något alls, men det verkar tydligen inte vara något fel med det.

Som sagt, om du vill ta emot en lunga, bör du inte röka något alls. Några av kriterierna för en transplantation i USA är huruvida en kandidat kan avstå från att röka, dricka alkohol och annat beteende som kan ha negativa hälsoeffekter.

Den genomsnittliga väntetiden för en lunga i USA är fyra månader, och för att få en, måste du lida av en av en serie av svåra lungsjukdomar, inklusive – men inte nödvändigtvis – ett samband med rökning.

Skippa cigaretter, behåll cannabisen och ta vara på lungorna du har. Dom är bra för dig, och kanske för någon annan i framtiden.

Taggar Medicinskt Vetenskap

Källa hightimes.com

Annons

THCB Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda