Cannabis levererar ett kliniskt svar hos patienter med Crohns sjukdom

Publicerad:
Crohns sjukdom

Cannabis sativa har rapporterats visa positiva effekter för patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar, men detta har inte undersökts i tidigare kontrollerade studier.

En studie genomfördes för att avgöra om cannabis kan framkalla remission hos patienter med Crohns sjukdom.

I studien ingick 21 medelålders patienter (26 till 54 år, 13 män) med Crohns Disease som hade ett Activity Index (CDAI) på mer än 200 poäng och som inte svarat på behandling med steroider, immunmodulerande eller anti-tumörnekrosfaktor-medel. Patienterna delades in i slumpvis valda grupper för att ges cannabis två gånger dagligen, i form av ”marijuanacigaretter” som innehöll 115 mg av 9-tetrahydrocannabinol (THC) eller placebo innehållande cannabis där THC hade extraherats. Sjukdomstatus och laboratorietester bedömdes under 8 veckors behandling och 2 veckor därefter.

Fullständig remission (CDAI 100) observerades hos 10 av 11 patienter i cannabisgruppen (90%, från 330 ± 105 till 152 ± 109) och 4 av 10 i placebogruppen (40%, från 373 ± 94 till 306 ± 143). Tre patienter i cannabisgruppen blev av med sitt steroidberoende. Försökspersoner som fick cannabis rapporterade förbättrad aptit och sömn, utan stora biverkningar.

Även om den primära slutpunkten av studien (induktion av remission) inte uppnåddes, kunde en kort studie (8 veckor) med THC-rik cannabis producera stora kliniska, steroidfria förbättringar hos 10 av 11 patienter med Crohns sjukdom, jämfört med placebo, och utan biverkningar. Ytterligare studier, med större patientgrupper och en grupp med icke-rökare behövs.

Taggar Crohns sjukdom Studie THC

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda