Marijuanabruk ökar bland vuxna över 50 år i USA

Publicerad:
Liten mängd marijuana

Det är en vanlig missuppfattning att ett utbrett marijuanabruk är begränsat till de yngre generationerna. I stället står personer runt 50 år för en högre användning av substanser, mer än någon föregående generation.

Den senaste tidens legalisering av cannabis i Kalifornien, Colorado och Washington återspeglar de stora förändringarna i attityder och uppfattningar om marijuanabruk i USA. Åtta stater har röstat för laglig marijuana och 26 stater tillåter medicinsk marijuana.

”Med den ökade tillgängligheten av legaliserad marijuana, finns det ett akut behov av att förstå förekomsten av dess användning och även dess effekter bland äldre generationer”, berättade Dr Han. ”Bristen på kunskap inom detta område begränsar vård för äldre vuxna med högre siffror för droganvändning”.

För att lösa detta, har Dr Han och hans team gjort en studie, ”Demografiska trender bland äldre cannabis användare i USA, 2006-2013”. Studien publicerades i Addiction, och undersökte trender och mönster för cannabisbruk, attityder till cannabis, och användning bland vuxna över 50 år.

Forskarna gick igenom svar från 47,140 amerikaner i åldern 50 år och äldre genom en sekundär analys av nationella undersökningen för droganvändning och hälsa (NSDUH) från 2006 till 2013. NSDUH ger nationella uppgifter om användningen av tobak, alkohol, olagliga droger och mental hälsa i USA.

Författarna fann en ökning på 71% i marijuanabruk bland vuxna 50 år och äldre mellan 2006 och 2013. Vuxna i åldern 65 år och äldre hade en signifikant lägre förekomst av marijuanabruk jämfört med åldrarna 50-64, men förekomsten av användningen ökade två och en halv gånger på åtta år. Man kunde också se att bruket var högre bland män än kvinnor genom alla år.

”Vi fann endast fem procent av dessa äldre vuxna som kände att använda marijuana en eller två gånger i veckan var en stor risk för deras hälsa”, säger Joseph J. Palamar, en forskare och biträdande professor i Population Health vid NYULMC.

”Jag tycker att uppfattningen om låg risk var fascinerande eftersom vi typiskt tänker på äldre generationer som negativt inställda till läkemedel, och uppfattar de flesta läkemedel som riskabla”, säger Dr. Palamar. ”Men tydligen anser mycket få äldre att marijuanabruk är riskabelt. Men trots allt är detta generationen som var där, i slutet av 1960, när kultur revolutionen gjorde så att marijuana exploderade i popularitet”.

Forskarna noterar också att majoriteten av själv-rapporterade marijuanabrukare angav att de började använda örten innan de fyllt 18. Detta innebär att de flesta av de nuvarande användarna antingen fortsatt sitt bruk eller har börjat använda cannabis igen på senare tid. Mer forskning behövs för att avgöra om detta är relaterat till förändringar i den lokala, statliga och nationella acceptansen.

”Personligen tror jag inte att vi behöver vara speciellt oroade över de flesta äldre personer som använder marijuana”, säger Dr Palamar, ”eftersom våra resultat tyder på att endast 4% började använda cannabis efter de fyllt 35. Det är troligt att de flesta äldre brukarna åtminstone är något erfarna och förhoppningsvis har någorlunda låg risk för att skada sig själva eller andra efter användning”.

Resultaten ger emellertid forskarna anledning att tro att den äldre befolkningen riskerar negativa hälsoeffekter, eftersom användningen av flera ämnen samtidigt (marijuana, föreskrivna receptbelagda läkemedel, och även narkotika) i kombination kan göra äldre vuxna mer utsatta för sämre fysisk och psykisk hälsa.

Dr. Palamar konstaterar att ”i åratal har vi varit oroliga för de potentiella effekterna av marijuana på utvecklingen av hjärnan hos tonåringar, men nu kan vi behöva lite mer fokus på våra morföräldrar”.

”Äldre människor kan använda marijuana för en rad olika skäl – inklusive medicinska skäl – men vi måste se till att dom inte brukar på ett riskfyllt sätt eftersom äldre vuxna kan vara känsligare för möjliga negativa effekter. En särskild oro för äldre användare är risken för att ramla när dom använder marijuana, men detta har ännu inte undersökts”, säger Dr. Han.

Denna studie understryker behovet av ytterligare forskning om marijuanabruk och dess effekter hos denna population. Vad som är viktigare, är att forskningen krossar myten om att äldre vuxna inte använder droger. Det är forskarnas hopp att deras studie uppmuntrar cannabisbrukares frågor till att bli en del av de äldre vuxnas vårdplan.

Senast ändrad:

Taggar Forskning Medicinsk marijuana Studie

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda