Tonåringars cannabisbruk ökar i Europa enligt ny undersökning

Publicerad:
Röker joint

Cigarett och alkoholanvändning bland 15 till 16-åringar minskar i Europa men antalet som använder cannabis ökar, visar en EU-undersökning.

Rapporten från ESPAD för 2015 omfattar de flesta EU-länder, men inte Tyskland eller Storbritannien, och data för Spanien är ofullständig.

År 2015 använde 21% av de tillfrågade cannabis, och den högsta siffran var i Italien (37%).

Under 1995-2015 minskade de som använt alkohol under de senaste 30 dagarna från 56% till 47%. Toppen för cannabisanvändning stod tjeckerna för (37%).

Siffrorna för tjeckiska tonåringar som rapporterar en livslång erfarenhet av cannabis var högre än nivån i USA – 31% i jämförbara undersökningar.

Genomsnittet för cannabisanvändning i de undersökta europeiska länderna var 16%. Det var lägre än motsvarande siffra för Spanien – 27%.


Cannabisanvändning för pojkar och flickor dom senaste 30 dagarna

Cannabis var mycket mer lättillgänglig än andra droger såsom ecstasy eller kokain. Rapporten fann inget samband mellan anti-narkotikalagstiftningen och cannabisbruk.

”Trender i cannabisanvändning visar en ökning av både ett livslångt bruk och nuvarande användning mellan 1995 och 2015, från 11% till 17% och från 4% till 7%”, enligt ESPAD.

ESPAD är en förkortning för europeiska skolundersökningar om alkohol och andra droger.

Resultaten visade stora skillnader i användningen av cannabis bland europeiska länder, med en uppåtgående trend i Bulgarien, Grekland, Polen och Rumänien.

Alkohol och tobak

Andelen elever som började röka tobak dagligen vid låg ålder (före 13 år), minskade under 20 år från 10% till 4%.

Alkoholanvändning bland europeiska ungdomar är fortsatt hög, enligt rapporten. Men livslång användning mellan 1995-2015 minskade från 89% till 81%. Norden (men inte Danmark) – var bland de med lägst alkoholkonsumtion bland tonåringar.

Höga alkoholsiffror påträffades i Österrike, Bulgarien, Kroatien och Ungern.

Nya droger

Nya psykoaktiva ämnen (NPS) – som i allmänhet inte kontrolleras enligt anti-narkotikalagar – ”verkar vara mer vanligt förekommande än amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD” enligt ESPAD. NPS kemikalier imiterar effekterna av illegala droger.

Studenter i Estland och Polen (båda 8%) var de som mest sannolikt skulle ha erfarenheter med NPS. Det europeiska genomsnittet var 4%.

Taggar ESPAD EU Forskning

Annons

THCPO Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda