Tonåringars cannabisbruk ökar i Europa enligt ny undersökning

Publicerad:
Röker joint

Cigarett och alkoholanvändning bland 15 till 16-åringar minskar i Europa men antalet som använder cannabis ökar, visar en EU-undersökning.

Rapporten från ESPAD för 2015 omfattar de flesta EU-länder, men inte Tyskland eller Storbritannien, och data för Spanien är ofullständig.

År 2015 använde 21% av de tillfrågade cannabis, och den högsta siffran var i Italien (37%).

Under 1995-2015 minskade de som använt alkohol under de senaste 30 dagarna från 56% till 47%. Toppen för cannabisanvändning stod tjeckerna för (37%).

Siffrorna för tjeckiska tonåringar som rapporterar en livslång erfarenhet av cannabis var högre än nivån i USA – 31% i jämförbara undersökningar.

Genomsnittet för cannabisanvändning i de undersökta europeiska länderna var 16%. Det var lägre än motsvarande siffra för Spanien – 27%.


Cannabisanvändning för pojkar och flickor dom senaste 30 dagarna

Cannabis var mycket mer lättillgänglig än andra droger såsom ecstasy eller kokain. Rapporten fann inget samband mellan anti-narkotikalagstiftningen och cannabisbruk.

”Trender i cannabisanvändning visar en ökning av både ett livslångt bruk och nuvarande användning mellan 1995 och 2015, från 11% till 17% och från 4% till 7%”, enligt ESPAD.

ESPAD är en förkortning för europeiska skolundersökningar om alkohol och andra droger.

Resultaten visade stora skillnader i användningen av cannabis bland europeiska länder, med en uppåtgående trend i Bulgarien, Grekland, Polen och Rumänien.

Alkohol och tobak

Andelen elever som började röka tobak dagligen vid låg ålder (före 13 år), minskade under 20 år från 10% till 4%.

Alkoholanvändning bland europeiska ungdomar är fortsatt hög, enligt rapporten. Men livslång användning mellan 1995-2015 minskade från 89% till 81%. Norden (men inte Danmark) – var bland de med lägst alkoholkonsumtion bland tonåringar.

Höga alkoholsiffror påträffades i Österrike, Bulgarien, Kroatien och Ungern.

Nya droger

Nya psykoaktiva ämnen (NPS) – som i allmänhet inte kontrolleras enligt anti-narkotikalagar – ”verkar vara mer vanligt förekommande än amfetamin, ecstasy, kokain eller LSD” enligt ESPAD. NPS kemikalier imiterar effekterna av illegala droger.

Studenter i Estland och Polen (båda 8%) var de som mest sannolikt skulle ha erfarenheter med NPS. Det europeiska genomsnittet var 4%.

ESPAD EU Forskning

Källa:

Strukturen av cannabinoid receptor avslöjad

Resultaten kan hjälpa till med utformningen av mer målinriktade läkemedel med färre biverkningar. Cannabis sativa plantan, även känd som marijuana, innehåller ämnen som kallas cannabinoider,...

Vita huset varnar för tillslag mot laglig cannabis

Vita husets pressekreterare Sean Spicer föreslog i torsdags att Trump administrationen kommer att öka upprätthållandet av federala lagar mot marijuana för personligt bruk. Under ett dagligt...