Män röker mer cannabis än kvinnor enligt ny studie

Publicerad:
Man och kvinna

En ny studie som publicerats av Columbia University bekräftar vad de flesta redan vet, att det är vanligare med män som röker cannabis än kvinnor.

Medans förenta staterna fortsätter att reformera sina marijuanalagar, visar den nya studien en förhöjd användning bland både män och kvinnor. Sedan 2002 har män ökat sin totala konsumtion med totalt fyra procent – och det har gått snabbt sedan 2007. Däremot ökade konsumtionen för kvinnor bara 3 procent under samma period, enligt studien.

Män röker mer cannabis

Förekomsten av marijuanabruk ökade för både män (4,0 procent) och kvinnor (2,7 procent) mellan 2002 till 2014, men största ökningen skedde dock från 2007 till 2014. Ökningen var större för män, vilket leder till att gapet blivit större mellan könen över tiden (p <0,001). Denna skillnad skedde främst på grund av ökad förekomst bland män i den lägsta inkomstnivån (6,2 procent) från 2007 till 2014.

Vilket motsvarar en ökning på cirka 6 miljoner fler manliga marijuanarökare, det andra könet rekryterade cirka 4 miljoner nya konsumenter sedan 2002. När dom undersökte socioekonomiska problem och stress till följd av ”den stora lågkonjunkturen”, gjorde studien en ganska tvivelaktig slutsats: det handlar om pengar.

Slutsats

Våra resultat är i linje med andra studier som dokumenterar ökad droganvändning under tider av ekonomisk osäkerhet, särskilt bland män. Under den stora lågkonjunkturen och lägre sysselsättningsgrad i början 2007, samt låga inkomster visade män de största ökningarna i marijuanabruk under denna period, vilket leder till en ökning av klyftan mellan könen i förekomsten av marijuanabruk över tiden.

Studien genomfördes med avsikt att identifiera högriskindivider som ”mål” för framtida förebyggande insatser, studien glömde att nämna den främsta orsaken till det ökade bruket mellan båda könen – cannabis är mycket säkrare än andra ämnen för avkoppling i slutet av dagen.

Studien ignorerar också de positiva effekterna av att ersätta mer skadliga ämnen – som alkohol och läkemedel – med marijuana, och bortser en av de viktigaste aspekterna med ökat marijuanabruk… Det totala antalet räddade liv.

Taggar Studie

Källa marijuana.com

Annons

THCJD Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda