Avkriminalisera

Avkriminalisering är en juridisk term som innebär att man inte längre straffbelägger en handling som tidigare ansetts brottslig. Den aktuella handlingen kan ha medfört böter eller fängelse, i vissa länder till och med dödsstraff. Det finns flera anledningar till varför en avkriminalisering sker. Exempelvis kan handlingen inte längre ses som klandervärd, eller också menar man att lagen är ineffektiv. Effektivare åtgärder kan istället vara att införa skadestånd, avgifter eller vitesföreläggande. Begreppet skiljer sig från legalisering. Denna innebär dessutom att verksamheten blir föremål för civilrätt – till exempel beskattning.

Avkriminalisera