Liberala ungdomsförbundet vill avkriminalisera alla droger

Publicerad:
Cannabis vs piller

Under hösten kommer LUF att kampanja för en avkriminalisering av all narkotika.

Liberala ungdomsförbundet, LUF, är för att legalisera cannabis och avkriminalisera bruket av alla annan narkotika.

Försäljning av övrig narkotika för icke-medicinskt bruk ska fortfarande vara förbjudet, men ingen som brukar eller missbrukar narkotika ska kunna dömas till straff.

”Det handlar om att minska skadeverkningarna, inte om individens frihet”.

Ungdomsförbundet tror att det skulle hjälpa personer som fastnat i ett missbruk. Det menar att samhället ska erbjuda hjälp – inte fängelsestraff. En avkriminalisering skulle dessutom göra att den som bara använder narkotika ibland inte stämplas som ”narkoman”.

– För oss är det en fråga som handlar om hur vi kan hjälpa de människor som hamnar i missbruk, och vi tror inte att det är en effektiv metod att skicka polisen på dem.

I stället ska den som vill bruka narkotika kunna göra det. LUF anser att en avkriminalisering skulle leda till färre dödsfall eftersom fler skulle våga söka hjälp.

LUF Skånes handlingsprogram:

[i]Artikel 34
”Det är viktigt att den som lider av missbruk har möjlighet till vård för att på så sätt få hjälp. Så länge en cannabisbrukare inte skadar sin näste med sitt bruk, bör det med tanke på den liberala principen om varje människas rätt till självbestämmande vara upp till individen om denne vill använda sig av cannabis. Cannabis bör därför legaliseras”.[/i]

Avkriminalisera Liberala ungdomsförbundet

Källa:

Strukturen av cannabinoid receptor avslöjad

Resultaten kan hjälpa till med utformningen av mer målinriktade läkemedel med färre biverkningar. Cannabis sativa plantan, även känd som marijuana, innehåller ämnen som kallas cannabinoider,...

Vita huset varnar för tillslag mot laglig cannabis

Vita husets pressekreterare Sean Spicer föreslog i torsdags att Trump administrationen kommer att öka upprätthållandet av federala lagar mot marijuana för personligt bruk. Under ett dagligt...