Reseplaneraren: Danmark

Danmark (Denmark) i Europa

Danmark, formellt Konungariket Danmark, är en konstitutionell monarki i norra Europa.
Danmark
Flagga för landet Danmark

Personligt bruk

Olagligt

Olagligt (men lagligt i Christiania, danska polisen ignorerar ofta den öppna cannabishandeln i fristaden).

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt (4-årigt pilotprogram började i januari 2018 och förlängdes sedan med 4 extra år).

Info

Som för alla droger är cannabisrelaterade brott straffbart med böter eller fängelse i upp till två år. Straffet för små mängder (upp till 9,9 g) för personligt bruk är vanligtvis böter. I vissa fall som med socialt utsatta människor kan en varning ges istället för böter. Större kvantiteter (mer än 100 g) ger i allmänhet en fängelsestraff.

Köra påverkad av cannabis är olagligt och allt utom de absolut minsta mängderna THC i ett blodprov resulterar i böter och indraget körkort (villkorligt eller ovillkorligt).

Trots sin olagliga status visar en rapport från 2015 att drygt en tredjedel av de vuxna danskarna har testat cannabis någon gång i sitt liv. En undersökning från 2016 visade att 43% stödjer en legalisering och 43% var emot (13% var inte säkra).

Freetown Christiania, en självdeklarerad autonom region mitt i Köpenhamn, är känd för sin öppna cannabishandel.

Senast ändrad: