Reseplaneraren: Danmark

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Danmark, formellt Konungariket Danmark, är en konstitutionell monarki i norra Europa.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Danmark

Olagligt (men lagligt i Christiania, danska polisen ignorerar ofta den öppna cannabishandeln i fristaden). Lagligt (4-årigt pilotprogram som började i januari 2018) Cannabis är olagligt i Danmark för personligt bruk, men vissa cannabisderivat är tillåtna för medicinsk användning på recept. Som för alla droger är cannabisrelaterade brott straffbart med böter eller fängelse i upp till två år. Straffet för små mängder (upp till 9,9 g) för personligt bruk är vanligtvis böter. I vissa fall som med socialt utsatta människor kan en varning ges istället för böter. Större kvantiteter (mer än 100 g) ger i allmänhet en fängelsestraff. Köra påverkad av cannabis är olagligt och allt utom de absolut minsta mängderna THC i ett blodprov resulterar i böter och indraget körkort (villkorligt eller ovillkorligt). Trots sin olagliga status visar en rapport från 2015 att drygt en tredjedel av de vuxna danskarna har testat cannabis någon gång i sitt liv. En undersökning från 2016 visade att 43% stödjer en legalisering och 43% var emot (13% var inte säkra). Freetown Christiania, en självdeklarerad autonom region mitt i Köpenhamn, är känd för sin öppna cannabishandel.
Senast ändrad: