Reseplaneraren: Tyskland

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Tyskland formellt Förbundsrepubliken Tyskland är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Tyskland

Olagligt, men ibland tolererat. Enligt federala lagar är åtal frivilliga för innehav av "små mängder". Lagligt Innehav av cannabis för personligt bruk är olagligt, medan konsumtionen i sig är laglig på grund av att det anses vara självskadande, vilket inte anses vara ett brott. Innehav av små mängder leder till åtal, men betyder oftast inga böter. I januari 2015 hade 241 patienter tillstånd för medicinska cannabisprodukter från apotek sedan 2008. I mitten av 2016 hade cirka 5000 patienter fått cannabisprodukter. Den 4 maj 2016 beslutade Tysklands kabinett att godkänna laglig cannabis för allvarligt sjuka patienter som konsulterat med läkare och "inte har något terapeutiskt alternativ". Tyska hälsovårdsministern Hermann Gröhe presenterade lagförslaget om legalisering av medicinsk cannabis, som trädde i kraft i början av 2017.
Senast ändrad: