Reseplaneraren: Tyskland

Tyskland (Germany) i Europa

Tyskland formellt Förbundsrepubliken Tyskland är en förbundsstat belägen i Centraleuropa bestående av 16 delstater.
Tyskland
Flagga för landet Tyskland

Personligt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Olagligt, men ibland tolererat. Enligt federala lagar är åtal frivilliga för innehav av "små mängder".

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt för svårt sjuka patienter som har rådfrågat en läkare och absolut inte har något terapeutiskt alternativ.

Info

Innehav av cannabis för personligt bruk är olagligt, medan konsumtionen i sig är laglig på grund av att det anses vara självskadande, vilket inte anses vara ett brott. Innehav av små mängder leder till åtal, men betyder oftast inga böter. Den tyska regeringen har för avsikt att göra det lagligt för vuxna att köpa och inneha upp till 30 g cannabis för privat bruk och att odla upp till tre plantor.

I januari 2015 hade 241 patienter tillstånd för medicinska cannabisprodukter från apotek sedan 2008. I mitten av 2016 hade cirka 5000 patienter fått cannabisprodukter.

Den 4 maj 2016 beslutade Tysklands kabinett att godkänna laglig cannabis för allvarligt sjuka patienter som konsulterat med läkare och ”inte har något terapeutiskt alternativ”. Tyska hälsovårdsministern Hermann Gröhe presenterade lagförslaget om legalisering av medicinsk cannabis, som trädde i kraft i början av 2017.

Senast ändrad: