Inget samband mellan legalisering och missbruk – visar studie av tvillingar

Publicerad:
Tvillingar
Tvillingar ligger på soffa med benen i luften och diskuterar.

En ny långtidsstudie som undersökte tvillingar fann att en legalisering inte ökade missbruk av andra droger eller andra psykologiska problem.

Återigen krossas gateway-teorin, tron att cannabisanvändning leder till andra droger, av nya bevis. Även denna gång hittade man inga bevis för förvärrat drogmissbruk hos tvillingar i stater som tillåter privat användning av cannabis.

En ny långtidsstudie undersökte tvillingar, över 4 000 individer, och fann att staternas legaliseringsstatus inte var förknippad med en ökning av missbruk av andra droger eller andra psykologiska problem. Forskare noterade också att en legalisering ledde till en ökning av cannabisanvändning men en minskning av alkoholmissbruk. Studien publicerades online av Cambridge University Press den 5 januari.

Efter att i en tidigare studie ha noterat att tvillingar konsumerade cannabis cirka 20% mer i stater där cannabis är lagligt än i stater där det är olagligt, undersökte samma team forskare om detta påverkar beroende av andra substanser och andra psykiatriska störningar.

Forskarna samlade in data från långtgående studier av tvillingar i två stater, en med laglig cannabis och en utan: Colorado eller Minnesota. Staterna tillhandahöll nästan perfekta kontroller för att undersöka de fulla effekterna av legalisering jämfört med en stat som förbjuder de flesta former av cannabis. Forskare i båda staterna observerade tvillingarna under långa tidsperioder. Genom att använda tvillingar finns det automatiskt mer kontroller över socioekonomisk status eller genetiska skillnader.

Forskarna samlade in data från 4 078 individer, först utvärderade i tonåren och nu i åldrarna 24-49, och för närvarande bosatta i stater med olika cannabislagar (Colorado och Minnesota). Studiedeltagarna rekryterades som tonåringar födda mellan 1972 till 1994, när cannabisbutiker för vuxna öppnade i Colorado 2014. Föräldrar lämnade samtycke när studiedeltagarna var minderåriga.

Att leva i en stat med laglig cannabis var ”inte förknippat” med missbruk, även om man fann att det ledde till högre cannabisanvändning men också lägre alkoholanvändning. Att leva i en stat med laglig cannabis var faktiskt förknippat med lägre alkoholmissbruk.

”I den tidigare kontrollen av cannabisfrekvens respektive alkoholmissbruk hos tvillingar, använde tvillingen som lever i en stat med laglig cannabis i genomsnitt cannabis oftare men hade också mer sällan alkoholmissbruk än sin tvilling som bodde i en stat där cannabis är olagligt. Legalisering av cannabis associerades inte med något negativt resultat i tvillingstudien, inklusive missbruk av cannabis. Ingen riskfaktor ökade signifikant med legalisering.”

Detta fick forskare att dra flera slutsatser.

Legalisering var associerad med ökad cannabisanvändning och minskat alkoholmissbruk men inte associerad med andra psykologiska problem

Att leva i en stat med laglig cannabis var förknippat med högre cannabisanvändning, men det påverkade inte drogmissbruk eller andra psykologiska problem. ”Åtminstone ur en psykologisk synvinkel”, sade Stephanie Zellers, en av forskarna, till The Colorado Sun. ”Vi fann inte att policyn (om legalisering av cannabis) har någon större negativ inverkan, vilket jag tycker är viktigt”.

”Tvillingstudien tillät oss verkligen att utesluta många möjliga alternativ – annars kanske det bara fanns kulturella skillnader, familjeskillnader, sådana saker”, sade Zellers och förklarade behovet av att observera tvillingar.

Zellers ledde också den tidigare studien som tittade på effekterna av legalisering. Teamet har finansierat mycket av forskningen baserat på anslag från National Institutes of Health.

Senast ändrad:

Taggar Alkohol Colorado Legalisera cannabis Minnesota Missbruk Tvillingar

Källa hightimes.com

Annons

HHCH Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda