Reseplaneraren: Ungern

Ungern (Hungary) i Europa

Ungern är en republik i Centraleuropa. Ungerns huvudstad är Budapest.
Ungern
Flagga för landet Ungern

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Olagligt

Info

Det finns ingen skillnad i ungerska lagen mellan olagliga droger. Användning av heroin har samma rättsliga konsekvenser som användning av cannabis.

Ungerns lag förbjuder distributionen och användning (inklusive medicinsk användning). Men strafflagen skiljer straffen mellan försäljning och personligt bruk.

Lagen anger att en ”personlig kvantitet” definieras som 1 gram aktiv substans (dvs THC), därför motsvarar detta 12-100 gram marijuana om det beräknas att marijuana innehåller 1-8% THC per enhetsmassa. Innehav av större belopp kan leda till ett 5-10 års fängelsestraff.

Senast ändrad: