Nya lagar i USA framöver

Publicerad:
Domarklubba

Denna vecka uppdaterar vi dig angående ett antal statliga och lokala röståtgärder, och vi kommer också informera om ny lagstiftning som undertecknades denna vecka i Delaware. Plus att vi ska ge dig information om den senaste guvernören att ställa sig bakom en avkriminalisering av marijuana.

Arizona:
Högsta domstolen avvisade denna vecka en stämning som syftade till att förbjuda Proposition 205 (Arizona Regulation and Taxation of Marijuana Act), från att nå väljarna i november. Lagen tillåter vuxna över tjugoett år och äldre att inneha och odla specificerade mängder av marijuana (upp till 27,3 gram av marijuana buds, upp till fem gram av marijuana koncentrat och/eller skörd från upp till sex plantor). Det skapar ett system för licensierade företag att tillverka och sälja marijuana och etablerar en avdelning av marijuana licenser och kontroll för att reglera odlingen, tillverkning, provning, transport och försäljning av marijuana.

Väljarna i ytterligare fyra stater, Kalifornien, Maine, Massachusetts, och Nevada, kommer också att besluta om liknande initiativ för vuxna på valdagen.

Arkansas:
Stadssekreterare godkände denna vecka ett konkurrerande medicinsk marijuana initiativ (Arkansas Medical Marijuana Amendment), och kommer också att vara med på omröstningen i november. Till skillnad från Issue 7 (The Arkansas Medical Cannabis Act) detta andra initiativ innehåller inte bestämmelser som gör det möjligt för godkända patienter att odla sin egen cannabis hemma.

Röstning inom staterna rapporterar att allmänhetens stöd ökat för att godkänna medicinsk cannabis. Enligt statens lag, om väljarna godkänner båda förslagen blir den som får mest antal röster till lag.

Väljarna i ytterligare tre stater, Florida, North Dakota, och Montana, kommer att besluta om liknande åtgärder om medicinskt bruk i november. I Missouri, har aktivister bett domstolen att granska signaturer från statens andra kongressdistrikt.

Colorado:
Ett initiativ som syftade till att tillåta vuxna använda marijuana i licensierade anläggningar misslyckades med att kvalificera sig för omröstning i november. Responsible Use Denver initiativet behövde 4,726 underskrifter för att kunna tas upp på omröstningen i november. Kampanjen fick in mer än 7.500 underskrifter, men bara 2987 verifierades som berättigade av Denvers val division. Stadens tjänstemän kunde dock bekräfta att ett kommunalt initiativ som syftar till att skapa ett ”Neighborhood-Supported Cannabis Consumption Pilot Program” kommer att finnas med på omröstningen i november.

Delaware:
Guvernör Jack Markell har undertecknat en lagstiftning denna vecka som tillåter döende patienter att få tillgång till medicinsk cannabis. House Bill 400 (aka ”Bobs bill”) tillåter läkare att rekommendera cannabis terapi för obotligt sjuka vuxna. Det tillåter också de under 18 år att få tillgång till CBD produkter om de lider av ”smärta, ångest eller depression” i samband med en dödlig sjukdom.

Den nya lagen träder i kraft i slutet av november.

Oklahoma:
State Question 788, ett initiativ för att upprätta ett statligt tillståndssystem för att tillåta lämpliga patienter att ha och odla cannabis för personligt bruk i terapeutiskt syfte, är osannolikt att finnas med på val omröstningen 2016. Även Stadssekreterare har intygat att förespråkare samlat in tillräckligt med underskrifter så är det inte säkert att initiativet kommer med. Det rättsliga efterspelet kan tvinga frågan att avgöras i ett särskild val.

Pennsylvania:
Guvernör Tom Wolf uttryckte sitt stöd för avkriminalisering av marijuana denna vecka och säger, ”alltför många människor hamnar i fängelse på grund av användningen av mycket små mängder eller bara bära små mängder marijuana, och det fyller upp våra fängelser, det förstör familjer, och det skadar vår ekonomi. ”

Lagstiftningen om avkriminalisering av marijuana, House Bill 2076, är för närvarande under granskning av medlemmar i Houses juridiska kommitté. Lagstiftningen skulle ändra i statens lag om kontrollerade ämnen så att mindre marijuana innehav skulle anses vara ett icke-brott.

Tennessee:
Medlemmar av Nashville Metro rådet röstade 32-4 för att godkänna en lagstiftning för att minska lokala påföljder av marijuana innehav. Förslaget ändrar straff för innehav av eller utbyte av upp till en halv uns av marijuana, till 50 dollar i böter eller 10 timmars samhällstjänst. Omröstningen var den första av tre. Det är också första gången ett förslag om marijuana avkriminalisering antogs av rådet.

Enligt nuvarande nationell lag, riskerar personer som dömts för innehav av mindre än 27,3 gram marijuana, upp till ett år i fängelse och 2,500 dollar i böter.

Taggar Arizona Arkansas Colorado Delaware Oklahoma Pennsylvania Tennessee

Annons

CBD Buds

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda