Reseplaneraren: Ryssland

Ryssland (Russia) i Asien

Ryssland, formellt Ryska federationen, är en federal republik som omfattar stora delar av Östeuropa och hela Nordasien.
Ryssland
Flagga för landet Ryssland

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Olagligt

Info

Innehav av sex gram cannabis eller två gram hasch är en administrativ överträdelse snarare än en brottslig handling, och bestraffas med böter på 5 000 ₽ eller fängelse i upp till 15 dagar. Innehav av större mängder är straffbart. Utländska medborgare och statslösa individer som bryter mot lagen är föremål för utvisning oavsett mängd.

Senast ändrad: