Reseplaneraren: Kanada

Kanada (Canada) i Nordamerika

Kanada är ett land i Nordamerika. Kanada är med en areal om 9,985 miljoner kvadratkilometer världens näst största land till ytan, efter Ryssland.
Kanada
Flagga för landet Kanada

Personligt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt

Info

Lagligt för medicinska ändamål sedan 2001 och för personligt bruk sedan 17 oktober 2018. Åldern för att köpa eller konsumera cannabis är 19 i större delen av landet, med undantagen Alberta (18 år) och Quebec (21 år).

Den 20 april 2016 meddelade hälsominister Jane Philpott att ny lagstiftning skulle införas under våren 2017 för att legalisera och reglera cannabis i Kanada.

Senast ändrad: