Reseplaneraren: Irland

Irland (Ireland) i Europa

Irland är en stat i Europa som upptar cirka fem sjättedelar av ön Irland, som delades 1921. Den delar sin enda landgräns med Nordirland, en del av Storbritannien, på den nordöstra delen av ön.
Irland
Flagga för landet Irland

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt som en del av det 5-åriga pilotprogrammet som antogs i juni 2019.

Info

Cannabis i Irland är olagligt för rekreationsändamål. Användning för medicinska ändamål kräver godkännande av hälso- och sjukvårdsministeriet.

Polisen är ofta diskreta vid hantering av cannabisbrukare. För att få fram ett straff måste eventuell cannabis beslagtagas för analys. Detta, tillsammans med den tid som behövs för att behandla arresteringen, innebär att enskilda poliser kanske inte beslutar om att arrestera för små mängder, men örten kommer att beslagtas och namnet på individen kommer att arkiveras.

Smuggling eller innehav med avsikt att sälja är allvarliga brott enligt irländsk lag.

Den nationella narkotikastrategin 2009–2016 gynnade inte avkriminalisering av cannabis. En ny strategi planerades för 2017. Cannabisbaserade läkemedel kan licensieras sedan 2014. En översyn av policyn för cannabispreparat offentliggjordes i november 2016 och en proposition för att legalisera cannabis passerade andra etappen i Dáil december 2016.

Senast ändrad: