Reseplaneraren: Mexiko

Mexiko (Mexico) i Nordamerika

Mexiko, officiellt benämnt Mexikos förenta stater, är en federal konstitutionell republik i Nordamerika.
Mexiko
Flagga för landet Mexiko

Personligt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt för innehav, konsumtion och odling med tillstånd, men inte till försäljning.

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Användning är laglig, men det finns inget system för distribuera cannabis.

Info

Innehav av 5 gram avkriminaliserades 2009. 2015 röstade Högsta domstolen 4–1 om att det stred mot grundlagen att förbjuda människor att odla örten för eget bruk. Under 2018 begärde Högsta domstolen att lagstiftarna skulle uppdatera landets lagar om cannabis. Efter att lagstiftarna 2021 undvikit att agera, ogiltigförklarade Högsta domstolen lagar om personligt innehav och odling av cannabis.

I december 2016 röstade Mexikos senat för att legalisera marijuana för medicinska och vetenskapliga ändamål – detta godkändes i april 2017.

Senast ändrad: