Reseplaneraren: Mexiko

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Mexiko, officiellt benämnt Mexikos förenta stater, är en federal konstitutionell republik i Nordamerika.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Mexiko

"De facto legal" för personligt bruk, både för innehav och odling. THC-innehåll under 1% är lagligt för medicinskt bruk. Den 21 augusti 2009 avkriminaliserade Mexiko "personligt bruk" - innehav av upp till fem gram cannabis. I november 2015 bestämde Högsta domstolen att fyra personer från Mexican Society for Responsible and Tolerant Personal Use skulle tillåtas att odla och röka sin egen marijuana. I december 2016 röstade Mexikos senat för att legalisera marijuana för medicinska och vetenskapliga ändamål - detta godkändes i april 2017.
Senast ändrad: