Reseplaneraren: Lettland

Lettland (Latvia) i Europa

Lettland, officiellt Republiken Lettland är en republik i Baltikum i Nordeuropa som i väst gränsar till Östersjön, i norr till Estland, i öster till Ryssland och i söder till Litauen och Vitryssland.
Lettland
Flagga för landet Lettland

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Olagligt

Info

Cannabis i Lettland är olagligt för rekreations- och medicinska ändamål, men produktion av industriell hampa är tillåten.

Innehav av mängder på upp till ett gram resulterar i böter på upp till 280 euro. Innehav av större kvantiteter kan straffas med upp till femton års fängelse.

Senast ändrad: