Reseplaneraren: Japan

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Japan är en östat och konstitutionell monarki i Östasien.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Japan

Olagligt Olagligt Förbjudet sedan 1948. Användning och innehav straffas med upp till fem års fängelse och böter. Odling, försäljning och transport är straffbart med upp till sju eller tio års fängelse och böter. Den flesta cannabis som konsumeras i Japan importeras från andra länder.
Senast ändrad: