Reseplaneraren: Jamaica

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Jamaica är en önation ingående i Stora Antillerna i Karibiska havet, 234 km lång och som mest 80 km i nord–sydlig riktning.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Jamaica

Avkriminaliserat med upp till 2 oz eller odling av 5 plantor. Lagligt för Rastafari. Lagligt Den 25 februari 2015 godkände det jamaicanska representanthuset en lag som avkriminaliserar innehav av upp till två uns (54,6 gram) cannabis. Den nya lagen innehåller bestämmelser som legaliserar odlingen för personligt bruk av upp till fem plantor, samt fastställer regler för odling och distribution av cannabis för medicinska och religiösa ändamål. Utövare av Rastafari-tron kan använda cannabis för religiösa ändamål. Turister med recept för medicinsk marijuana kan ansöka om tillstånd att få köpa små mängder.
Senast ändrad: