Cannabishandel

Cannabisandel är ett samlingsnamn för de verksamheter där man utbyter varor, tjänster och kapital utan att dessa bearbetas. Cannabishandeln baseras på skrivna eller oskrivna avtal.

Cannabishandel