Reseplaneraren: USA

USA (United States) i Nordamerika

Amerikas förenta stater, eller i förkortad form Förenta staterna, på svenska vanligen kallat för USA, är en federal republik som består av 50 delstater och ett federalt distrikt.
USA
Flagga för landet USA

Personligt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Legaliserat i 21 stater, 3 territorier och District of Columbia - men olagligt på federal nivå. Avkriminaliserat i ytterligare 10 stater.

Medicinskt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Legaliserat i 37 stater, 4 territorier och District of Columbia - men olagligt på federal nivå.

Info

Lagar varierar efter stat, territorium, indiska reservat och Washington DC. Federal lag klassificerar cannabis som ett Schedule I ämne, samma klassificering som heroin.

Förenta staternas högsta domstol beslutade i Gonzales v. Raich att den federala regeringen har befogenhet att reglera och kriminalisera cannabis, även för medicinska ändamål.

Justitiedepartementet gav nyligen erkända indiska reservat rätten att reglera marijuana inom deras reservat. Men trots att justitiedepartementet gett federalt erkända indiska reservat rätten att reglera cannabis på deras land, har justitieministeriets byrå, DEA gjort razzior och förstört cannabisplantor på flera reservat.

Senast ändrad: