Ny forskning föreslår att cannabis kan hjälpa patienter som lider av hjärtsvikt

Publicerad:
Hjärtsvikt
Man clutching his chest. Pain, possible heart attack

Läkarna förväntade sig att cannabisbruk skulle utgöra en risk för patienter med hjärtsvikt men fann att motsatsen var sant. De fann också att cannabisbrukare var mindre benägna att dö på sjukhuset.

En forskargrupp har gjort upptäckten att cannabis kan ha fördelar för dem som lider av hjärtproblem.

Vid ett möte nyligen i American Heart Associations Scientific Sessions, presenterade doktor Oluwole Adegbala, vid Englewood Hospital och Medical Center i New Jersey, resultaten av en opublicerad studie om sambandet mellan cannabisbruk och hjärtsvikt.

Tidigare forskning har föreslagit kopplingar mellan cannabisbruk och hjärtproblem, så forskargruppen förväntade sig finna bevis som stöder påståenden om att cannabisbrukare har större risk för hjärtrelaterade hälsoproblem.

Istället blev teamet ”förvånade” över att finna att cannabisbrukare hade mindre risk att drabbas av förmaksflimmer (A-fib), som kan förvärra symtomen för hjärtsvikt, jämfört med icke-brukare. Förmaksflimmer försämrar hjärtats pumpfunktion och ökar risken för bl.a. stroke.

Dr Adegbala och hans kollegor analyserade en databas med över 6 miljoner patienter som lider av hjärtsvikt och togs in på sjukhuset mellan 2007 och 2014. Omkring 23 000 av dessa patienter använde cannabis men ansågs inte vara beroende av örten och ytterligare 1200 patienter ansågs vara beroende, rapporterar LiveScience.

Forskargruppen fann att de icke-beroende cannabisbrukarna hade 18% mindre sannolikhet än icke-brukare att uppleva A-fib, och var också 46% mindre benägna att dö på sjukhuset. De beroende cannabisbrukarna hade 31% mindre sannolikhet att utveckla A-fib och var 58% mindre benägna att dö på sjukhuset än icke-brukare.

Forskarna anpassade även deras data för ålder, socioekonomisk status och användning av andra droger, men upptäckte att deras resultat fortfarande var solida.

Dr Adegbala berättade för LiveScience att hans team inte kunde identifiera de exakta anledningarna till varför cannabis kan minska risken för A-fib eller dödligheten för patienter med hjärtsvikt.

Tidigare forskning på djur har visat att högt blodtryck och ateroskleros, två riskfaktorer för A-fib, kan reduceras genom att aktivera cannabinoidreceptorer. Dr Adegbala noterade också att cannabidiol kan minska inflammation, vilket är en annan riskfaktor för A-fib.

Trots deras positiva resultat rekommenderar inte forskargruppen att patienter med hjärtsvikt börjar använda cannabis som behandling tills ytterligare forskning kan genomföras för att stödja eller motbevisa resultaten av denna studie.

Taggar Cannabisbruk Förmaksflimmer Hjärtsvikt Medicinsk marijuana Studie

Källa merryjane.com

Annons

THCPO Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda