Är religiösa människor mindre benägna att stödja en legalisering av marijuana?

Publicerad:
Ganja bibel

Människor som tycker att Bibeln bör ses som Guds ord kan vara mycket mindre benägna att stödja en legalisering av marijuana än de som tror att Bibeln är en bok med moraliska fabler, enligt en ny studie.

Studien fann att människor som svarat i nationella undersökningar och trodde att Bibeln är Guds ord var 58 procent mindre benägen att också säga att de stöder en legalisering, jämfört med människor som trodde att Bibeln bara är en bok av fabler och inte bör tas bokstavligt.

Ju oftare personer deltog i gudstjänster, desto mindre sannolikt var det att de skulle stödja en marijuana legalisering, fann studien.

Men i vilken utsträckning människor ansåg sig vara religiösa var inte en stor faktor för deras syn på marijuana legalisering, sade studieförfattaren Daniel Krystosek, doktorand i sociologi vid University of Nevada.

Resultaten visar att förhållandet mellan människors religiositet och synpunkter på marijuana legalisering är komplex, enligt studien som publicerades 3 september i International Journal of Law, Crime and Justice.

I studien jämförde Krystosek data från tre års nationella undersökningar som inkluderade totalt ca 3800 personer i USA. Undersökningarna genomfördes under 2006, 2008 och 2010 av National Opinion Research Center vid University of Chicago.

I undersökningarna ingår frågor om personen tyckte att marijuana ska vara lagligt. Undersökningarna frågade också hur ofta personen deltog i gudstjänster, i vilken utsträckning de ansåg sig vara religiösa, hur ofta de bad, och om de trodde att Bibeln är den verkliga Guds ord och bör tas bokstavligt eller om det är en gammal bok fabler som inte ska tolkas bokstavligt.

De frågade också människor om de ägde vapen och om de stödde fria aborter. Dessutom frågade undersökningarna människor om deras politiska åsikter.

Krystosek fann att 58 procent av de personer som stödde en legalisering av marijuana stödde också fri abort. I jämförelse var endast 32 procent av människor som var emot en marijuana legalisering, för fri abort. Det högre stöd för legaliserad marijuana bland människor som också stödjer fri abort skulle kunna förklaras av en tro att regeringen inte bör påverka människors val, berättade Krystosek.

I studien fann han också att personer med konservativa politiska åsikter var ungefär 53 procent mindre benägna att stödja en marijuana legalisering, jämfört med personer som hade liberala åsikter.

De flesta vuxna amerikaner verkar nu stödja en marijuana legalisering: en Gallupundersökning 2015 fann att 58 procent av vuxna amerikaner tyckte att marijuana skulle vara lagligt i USA. Det var den tredje enkäten på raken som visade att en majoritet av amerikanerna stöder marijuana legalisering, sade Gallup.

Ju äldre människorna var i studien, desto mindre sannolikt var det att de skulle stödja en marijuana legalisering.

”När människor blir äldre, bildar de familjer och många föräldrar vill inte att deras barn ska experimentera med droger”, skrev Krystosek i studien. ”Därför kanske de motsätter sig en legalisering av marijuana”.

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda