Patienter med tinnitus söker symptomlindring via cannabis – avslöjar ny forskning

Publicerad:
Tinnitus
Kvinna lider av tinnitus.

Studien, som publicerades förra månaden i Journal of Otolaryngology – Head & Neck Surgery, kallas den första ”att utvärdera perspektiv och användningsmönster för cannabis hos patienter som upplever tinnitus.”

Resultaten, som baserades på intervjuer med 45 individer som lider av tinnitus, visade ”att 42% av patienterna aldrig hade använt cannabis, 36% hade tidigare använt cannabis vid någon tidpunkt och 22% rapporterade cannabisanvändning vid tidpunkten för slutförande av frågeformuläret”.

”Av de tio patienter som för närvarande använde cannabis rapporterade 80% att det hjälper med tinnitusrelaterade symtom. Patienterna rapporterade att cannabis lindrade yrsel/ostabilitet/ojämlikhet (38%), hörsymtom (38%), känslomässiga svårigheter (ångest, depression, upprördhet, rädsla) (75%), smärta (huvudvärk, nacksmärta/värk) (88%), sömnstörningar (88%) och funktionella svårigheter (koncentration, trötthet, arbetsstörningar) (50%)”, visade studien.

Författarna till studien tror att resultaten kan fungera som grunden för mer forskning och kanske till och med kliniska prövningar som bedömer effektiviteten av cannabis för tinnitusbehandling.

”Resultaten av denna studie visar ett aktivt intresse bland patienter med tinnitus att betrakta cannabis som en potentiell tilläggsbehandling för symptomhantering. Dessutom är cannabisanvändning både vanligt och kan vara fördelaktigt i denna patientpopulation. En förståelse för patientens attityder till cannabisanvändning är en förutsättning för att undersöka dess potentiella användning i klinisk praxis”, skrev de i sin slutsats.

Sammantaget svarade 96% av patienterna att de skulle betrakta cannabis som en behandling för sin tinnitus. Patienterna betraktade också cannabis som en livskraftig behandling för sina tinnitusrelaterade symtom.

”Användning av cannabis är vanligt bland patienter med tinnitus och de flesta deltagare skulle betrakta cannabis som ett behandlingsalternativ för att hantera sina symtom. Nästan alla patienter var intresserade av att lära sig mer om cannabis om örten bevisats hjälpa till med symtom på tinnitus, men läkare måste vara medvetna om att de flesta patienter får sin information om cannabis från icke-medicinska källor. Denna data kan lägga grunden för framtida forskning och kliniska studier om cannabisanvändning för tinnitus -lindring. Otolaryngologer bör utveckla en förståelse för patientens attityder och användningsmönster för att vägleda patientrådgivning om användning av cannabis för symtom förknippade med tinnitus”, tillade de.

De som lider av detta är ofta irriterade av bristen på en effektiv behandling.

Författarna noterade att ”antiepileptiska läkemedel, såsom lamotrigin och gabapentin, har studerats som farmakologisk behandling för tinnitus, med tanke på deras hämmande effekt i det centrala nervsystemet”, men ”det finns otillräckliga bevis för att stödja användningen av antiepileptiska läkemedel för tinnitus och det har inte visat sig vara fördelaktigt jämfört med placebo.”

Senast ändrad:

Taggar Medicinsk marijuana Tinnitus

Källa hightimes.com

Annons

HHCPO Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda