Ny forskning visar att CBD har potential att behandla missbruk av opioider

Publicerad:
Opioider
Kvinna häller ut smärtstillande piller i sin hand.

Tidiga studier tyder på att CBD kan ha potential i att hantera missbruk av opioider genom att begränsa suget och minska effekterna av överdoser.

En ökande bevisbas antyder att ökande tillgång till cannabis kopplas till en minskning av opioidanvändning, eftersom många patienter anser att det är ett effektivt alternativ till konventionella smärtlindrande mediciner.

Nu tyder två tidiga studier på att cannabidiol (CBD), ett icke-berusande ämne som finns i cannabis, kan användas som ett verktyg för att mildra effekterna från missbruk av opioider.

Det amerikanska Centers for Disease Control and Prevention uppskattar att mer än en halv miljon människor dog av överdoser från läkemedel som involverade opioider mellan 1999 och 2020, en siffra som fortsätter att stiga. År 2022 publicerade CDC riktlinjer avsedda att minska förskrivningen av opioider.

Samtidigt fann en ny studie av forskare från State University of New York i Albany och New York State Department of Health att medicinska cannabisprodukter var förknippade med betydande långsiktiga minskningar i den dagliga användningen av receptbelagda opioider bland patienter som lever med kronisk smärta.

I det som tros vara den första omfattande studien av de beteendemässiga och fysiologiska effekterna av inhalerad ånga från cannabisextrakt med hög CBD-nivå, fann forskare från Washington State University och Legacy Research Institute i Portland, att CBD kunde minska opioidbelöningen i kvinnliga råttor.

Växtextraktet var ”blygsamt effektivt” för att minska neuropatisk smärta hos råttor med nervskada (SNI) och bidrog inte till kognitiv försämring eller social tillbakadragande.

Dessutom visade sig CBD minska självadministrering av fentanyl hos råttor, med och utan neuropatisk smärta och ”reducerade de belönande effekterna av morfin”.

”WPE:s förmåga att minska opioidbelöningen och drogsökande beteende verkar ganska robust och av stor klinisk användbarhet”, skriver författarna.

”I kombination tyder dessa resultat på att även om CBD-ånga har blygsamma smärtstillande effekter, har den en robust säkerhetsprofil, ingen missbrukspotential och minskar opioidbelöningen avsevärt hos kvinnor.

Kliniska studier som undersöker CBD som en tilläggsbehandling under opioidmissbruk är starkt motiverade.

På andra håll ser forskare till CBD som ett möjligt alternativ till det populära opioid-motgiftet Naloxon.

Naloxon vänder en överdos genom att tävla med läkemedelsmolekylerna om samma bindningsställen på receptorerna. Detta läkemedel är emellertid mindre effektivt mot kraftfulla syntetiska opioider, såsom fentanyl, som är ansvarig för cirka 80% av överdosdödsfallen.

Forskare från Indiana University Bloomington undersöker föreningar baserade på CBD som minskar fentanylbindningen och ökar effekterna av Naloxon.

Deras arbete är baserat på forskning som publicerades 2006, då en grupp baserad i Tyskland drog slutsatsen att CBD hindrade opioidbindande indirekt genom att förändra receptorns form. När de använde naloxon fann de att CBD accelererade medicinens effekt och tvingade receptorerna att frigöra opioider.

För att förstärka dessa effekter förändrade den senaste studien CBD:s struktur för att generera derivat. De testade sedan dessa nya föreningar i celler med ett ämne som kallas DAMGO, en opioid som endast användes i labbstudier och mätte deras framgång i varierande koncentrationer mot fentanyl, med och utan naloxon.

Flera derivat kan minska fentanylbindningen även om det beskrivs som ”otroligt låga” koncentrationer, samtidigt som de överträffar Naloxon:s opioidblockerande prestanda. Två av dessa visade också en synergistisk effekt i kombination med motgift.

Teamet har sedan börjat testa de mest framgångsrika derivaten hos möss. I dessa experiment undersöker de om dessa föreningar förändrar beteenden associerade med att ta fentanyl.

Michael Vannieuwenhze, PhD för projektet, sa: ”Idealt skulle vi vilja upptäcka en kraftigare ersättning för naloxon. Men att hitta något som fungerar synergistiskt med det, att minska mängden som behövs för att behandla en överdosering skulle också bli en framgång.”

Senast ändrad:

Taggar CBD Möss Naloxon Opioider Studie

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda