Användningen av kodein minskade när cannabis legaliserades

Publicerad:
Piller
Vita piller ramlar ur läkemedelsburk.

Amerikanska stater som har legaliserat cannabis för vuxna har sett en minskning av efterfrågan på receptbelagt kodein, visar ny studie.

Studien som publicerades denna vecka i Health Economics, ledd av forskare vid University of Pittsburgh och Cornell University, finner en betydande minskning av kodein från apoteken i stater som har legaliserat cannabisanvändning för privat bruk.

Kodein är en opioid som ofta ordineras för kronisk smärta, men som har stor risk för missbruk. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) står opioider för mer än 70% av de globala narkotikarelaterade dödsfallen varje år.

Tjugoen amerikanska delstater har legaliserat cannabislagar för privat bruk och flera andra stater överväger liknande åtgärder.

Studien är bland de första som separat undersöker effekterna från legaliseringen av privat bruk har på användningen av opioider i sjukhus, apotek och andra distributörer. Tidigare studier har fokuserat på medicinska cannabislagar och användning av opioider.

Forskarna analyserade data från Drug Enforcement Administration’s Automation of Reports and Consolidation Orders System (ARCOS) som spårar flödet av kontrollerade ämnen i USA.

De fann en minskning med 26% av den apoteksbaserade distributionen av kodein och en minskning med 37% efter att cannabislagarna för privat bruk har varit i kraft i fyra år.

Dock såg man endast en minimal påverkan på förskriven kodein på sjukhus som ofta har mindre tillåtande policyer än apotek, och på distributionen av andra opioider som oxikodon, hydrokodon och morfin.

Seniorförfattaren Coleman Drake, PhD, biträdande professor i hälsopolitik vid Pitt’s School of Public Health, kommenterade:

Detta fynd är särskilt meningsfullt. Bland receptbelagda opioider är missbruket av kodein särskilt högt. Våra fynd tyder på att användning av cannabis kan vara ett substitut för missbruk av kodein.

Huvudförfattaren Shyam Raman, doktorand vid Cornells Jeb E. Brooks School of Public Policy, sa: ”En minskning av missbruket av opioider kan rädda liv”.

”Vår forskning visar att cannabislagar för privat bruk avsevärt minskar distributionen av kodein från apotek, en förbisedd potentiell fördel med att legalisera cannabisanvändning för privat bruk.”

Även om cannabis och opioider båda kan användas för att minimera kronisk smärtsymtom, är de inte likvärdiga i sin påverkan på hälsan.

”En ökad laglig tillgång till cannabis kan styra vissa konsumenter bort från opioider och mot cannabis”, tillade Johanna Catherine Maclean, PhD, från George Mason University.

”Även om alla ämnen har vissa risker, är cannabisbruk utan tvekan mindre skadligt för hälsan än icke-medicinsk användning av receptbelagda opioider.”

Senast ändrad:

Taggar Kodein Medicinsk marijuana Opioider Studie

Annons

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda