Tonåringars cannabisanvändning minskar när stater legaliserar

Publicerad:
Rullar en joint
Person rullar en joint med marijuana

Användningen av marijuana hos tonåringar minskade från 2019 till 2021 – och nådde rekordlåg nivå sedan 2011 – enligt en tvåårig federal rapport som släpptes på måndagen.

Minskningen av cannabiskonsumtion bland unga människor kommer i takt med att ett växande antal stater legaliserar cannabis för vuxna – i motsats till farhågor som länge uttryckts av motståndare till policyändringen.

Undersökningen Youth Risk Behavior Survey (YRBS) från Centers for Disease Control and Preventions (CDC) visade att 16 procent av gymnasieeleverna 2021 rapporterade att dom använt cannabis de senaste 30 dagarna, jämfört med 22 procent 2019.

Andelen studenter som använder marijuana har i allmänhet minskat under de tidiga 20-talet under det senaste decenniet, enligt YRBS-resultaten. Användning av andra substanser som alkohol och receptbelagda opioider trendar också i ”rätt riktning”, sade CDC.

Intressant nog, medan den totala cannabisanvändningen för ungdomar har minskat, fann undersökningen att ”andelen kvinnliga studenter som för närvarande använde marijuana inte förändratss”.

CDC fann att 14 procent av de manliga gymnasieeleverna använt cannabis under de senaste 30 dagarna 2021 – en minskning från toppen på 26 procent 2011. För kvinnliga gymnasieelever minskade andelen fortfarande, men mindre dramatiskt, från 20 procent till 18 procent under samma tidsperiod.

De första staterna började legalisera marijuana för vuxna 2012, och kommersiell försäljning började 2014.

”Kvinnliga studenter var mer benägna än manliga studenter att använda marijuana. Svarta studenter var mer benägna än asiatiska, latinamerikanska och vita studenter att använda marijuana, säger byrån.

Andra undersökningar har identifierat liknande trender i ungdomars cannabiskonsumtion, även när fler stater börjar legalisera marijuana.

Förespråkare har hävdat att att system där marijuana regleras och policyer som ID-verifiering upprätthålls skulle ha denna effekt, även om det bör noteras att den betydande nedgången 2021 delvis kan spåras till coronavirus-pandemin som socialt isolerade många studenter hemma med sina föräldrar.

Som sagt, den långsiktiga trenden verkar bestå, även den senaste finansierade undersökningen Monitoring the Future (MTF) som släpptes i december visar att tonåringars cannabisanvändning förblir stabil 2022 trots att många pandemirestriktioner hävdes.

Förra året fann en annan studie som finansierades av National Institute on Drug Abuse (NIDA) och publicerades i American Journal of Preventive Medicine att legalisering av cannabis på statlig nivå inte är förknippad med ökad användning hos ungdomar.

Studien visade att ”ungdomar som levt mer av sin tonårstid under en legalisering inte var mer eller mindre benägna att använda cannabis vid 15 års ålder än ungdomar som tillbringade lite eller ingen tid under legalisering”.

Ännu en federalt finansierad studie från forskare från Michigan State University som publicerades i tidskriften PLOS One förra sommaren fann att ”förekomsten av cannabisdebuter för äldre vuxna kan spåras till försäljning av cannabis” i lagliga stater, ”men inte för minderåriga personer som inte kan köpa cannabisprodukter i en detaljhandel”.

Samtidigt minskade användningen av marijuana för ungdomar i Colorado avsevärt 2021, enligt den senaste versionen av en tvåårig statlig undersökning som släpptes förra året.

En studie från Kalifornien förra året visade att ”det var 100 procent efterlevnad av ID-policyn som hindrat minderåriga kunder från att köpa marijuana direkt från licensierade butiker”.

En annan federalt finansierad studie, National Survey on Drug Use and Health (NSDUH), släpptes i oktober och visade att ungdomars marijuanaanvändning minskade 2020 mitt i coronavirus-pandemin och när fler stater förberedde sig för att legalisera.

Vidare fann en analys publicerad av Journal of the American Medical Association år 2021 att legalisering har en övergripande inverkan på ungdomars cannabiskonsumtion som är ”statistiskt omöjlig att skilja från noll.”

Det amerikanska utbildningsdepartementets National Center for Education Statistics analyserade också ungdomsundersökningar av gymnasieelever från 2009 till 2019 och drog slutsatsen att det inte har finns ”någon mätbar skillnad” i andelen av dem i årskurs 9-12 som rapporterade att de konsumerade cannabis minst en gång de senaste 30 dagarna.

En annan studie som släpptes av Colorado 2020 visade att ungdomars cannabiskonsumtion i staten ”inte har förändrats nämnvärt sedan legaliseringen” 2012, även om konsumtionsmetoderna varierar.

Taggar Legalisera cannabis Studie Tonåringar

Annons

CBD Buds

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda