Psykosrelaterad vård ökar inte efter legalisering av cannabis

Publicerad:
Psykisk ohälsa
Kvinna illustrerar psykisk ohälsa.

En nyligen genomförd studie som gjordes av ett team av Stanford University-forskare drog slutsatsen att det inte finns någon statistiskt signifikant skillnad i antalet psykosrelaterade diagnoser och föreskrivna antipsykotika läkemedel i stater med medicinsk eller legal cannabispolicy jämfört med stater utan sådana policyer.

”När stater fortsätter att införa cannabislegalisering är en grundlig och omfattande förståelse av deras potentiella hälsoresultat avgörande”, sade studieförfattarna.

”Denna studie är den första och största, som vi vet, för att undersöka effekten medicinsk och legal cannabispolicy har med antalet psykosrelaterade hälso- och sjukvårdsersättningar i USA:s stater.” Studien publicerades i JAMA Network Open.

I denna studie av ersättningsdata från nästan 64 miljoner kommersiella försäkringar och Medicare-stödmottagare från 2003 till 2017 fanns det ingen statistiskt signifikant skillnad i antalet psykosrelaterade diagnoser eller föreskrivna antipsykotika i stater med medicinsk eller rekreationspolicy jämfört med stater utan sådana lagar.

Författarna drog slutsatsen att studiens resultat inte stöder en koppling mellan staternas politik som legaliserar cannabis och psykosrelaterade resultat, men tillägger att ”ytterligare forskning om detta ämne kan vara informativ”.

Det har länge spridits propaganda, speciellt i Sverige, att haschpsykos skulle vara en vanlig konsekvens av cannabisanvändning. Legalisering av cannabis skulle därför förknippas med en ökning av vård för psykos i stater som legaliserat cannabis, något man nu inte kan finna några bevis om.

”Psykotiska störningar är kända för att orsaka betydande personliga svårigheter och kan hindra en individs förmåga att slutföra sin utbildning, upprätthålla sysselsättning och på annat sätt fungera som förväntat i samhället”, säger författarna.

När USA:s stater fortsätter att legalisera användning, produktion, marknadsföring eller försäljning av cannabis, kan fortsatt undersökningar av konsekvenserna staternas cannabispolitik har på psykotiska störningar inte bara vara informativt utan också viktigt, särskilt för befolkningsgrupper med hög risk, avslutar författarna.

Stanford-studien kommer kort efter en separat utredning som publicerades online i tidskriften Psychological Medicine, som inte hittade några ökat antal psykoser bland tvillingar som bor i stater som tillåter privat bruk av cannabis jämfört med deras syskon som bodde i stater där det var olagligt.

Taggar Legalisera cannabis Psykos Stanford Studie

Källa benzinga.com

Annons

THCH vape Sverige

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda