Reseplaneraren: Schweiz

Kartan visar världens syn på innehav av små mängder cannabis för personligt bruk.

Lagligt eller nästan lagligt
Illegal but decriminalized
Illegal but often tolerated
Olagligt
Ingen information
Schweiz eller officiellt Schweiziska edsförbundet är en förbundsrepublik i Centraleuropa, som gränsar till Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike och Liechtenstein.
Land Personligt bruk Medicinskt bruk Info

Schweiz

Avkriminaliserat. Lagligt under 1,0% THC. Lagligt Sedan 2012 är innehav av upp till tio gram avkriminaliserat och leder endast till mindre böter på 100 Swiss francs. Cannabis som innehåller mer än 1,0% THC klassificeras som en olaglig drog i Schweiz. Således är enligt federal lag om narkotika: produktion, odling, användning och innehav av cannabis förbjudet och betraktas som brottsliga överträdelser. Dessa överträdelser är straffbara med upp till tre års fängelse och/eller böter. Professionell cannabishandel, liksom innehav av en mängd cannabis som kan påverka hälsan hos ett stort antal personer (4 kg hasch, enligt federala domstolen), straffas med en till tre års fängelse som kan utvidgas med böter. År 2016 uppgav fyra städer att de funderar på att inrätta pilot-cannabisklubbar. Antalet cannabisanvändare i Schweiz uppskattas till cirka 500,000 bland en befolkning på 8 miljoner.
Senast ändrad: