Reseplaneraren: Schweiz

Schweiz (Switzerland) i Europa

Schweiz eller officiellt Schweiziska edsförbundet är en förbundsrepublik i Centraleuropa, som gränsar till Frankrike, Tyskland, Italien, Österrike och Liechtenstein.
Schweiz
Flagga för landet Schweiz

Personligt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Avkriminaliserat. Lagligt under 1,0% THC.

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt

Info

Sedan 2012 är innehav av upp till tio gram avkriminaliserat och leder endast till mindre böter på 100 Swiss francs.

Cannabis som innehåller mer än 1,0% THC klassificeras som en olaglig drog i Schweiz. Således är enligt federal lag om narkotika: produktion, odling, användning och innehav av cannabis förbjudet och betraktas som brottsliga överträdelser. Dessa överträdelser är straffbara med upp till tre års fängelse och/eller böter.

Professionell cannabishandel, liksom innehav av en mängd cannabis som kan påverka hälsan hos ett stort antal personer (4 kg hasch, enligt federala domstolen), straffas med en till tre års fängelse som kan utvidgas med böter.

År 2016 uppgav fyra städer att de funderar på att inrätta pilot-cannabisklubbar. Antalet cannabisanvändare i Schweiz uppskattas till cirka 500,000 bland en befolkning på 8 miljoner.

Senast ändrad: