Reseplaneraren: Brasilien

Brasilien (Brazil) i Sydamerika

Brasilien, formellt Förbundsrepubliken Brasilien, är den både till ytan och befolkningen största staten i Sydamerika och den till ytan femte största staten i världen.
Brasilien
Flagga för landet Brasilien

Personligt bruk

Olagligt

Medicinskt bruk

Lagligt eller nästan lagligt

Lagligt för patienter som är sjuka och har testat alla andra behandlingsalternativ.

Info

Sedan 2006 innebär innehav av olagliga droger som cannabis (för personlig konsumtion) en varning, samhällstjänst och utbildning om effekterna av narkotikamissbruk. Försäljning och transport samt innehav eller odling av större mängder karakteriseras som narkotikahandel.

Senast ändrad: