Reseplaneraren: Bangladesh

Bangladesh i Asien

Bangladesh, är en suverän stat och republik i Sydasien vid Bengaliska viken, mellan Indien och Burma.
Bangladesh
Flagga för landet Bangladesh

Personligt bruk

Avkriminaliserat eller tolererat

Olagligt men ofta tolererat.

Medicinskt bruk

Olagligt

Info

Försäljning är förbjudet sedan 1989. Innehav av cannabis är olagligt i Bangladesh, med påföljder från sex månader till femton år. Cannabis säljs dock öppet i många delar av landet och lagarna tillämpas sällan.

Odlingen av cannabis förbjöds 1987 och försäljning 1989. Lagen ger domstolen diskretionär rätt att införa dödsstraff för innehav av mer än två kilo cannabis.

Senast ändrad: