Barn

Ett barn är en människa från födelsen till pubertetens inträde. Ett barn av kvinnligt kön kallas flicka, tjej eller tös, och ett barn av manligt kön kallas pojke, påg, kille eller gosse.

Barn