83 procent av amerikanerna är för medicinsk marijuana

Publicerad:
Påse med cannabis

Dock är nationen fortfarande splittrad när det gäller att behandla cannabis på samma sätt som med öl.

Om den amerikanska befolkningen hade någon inverkan på Capitol Hill skulle marijuana göras federalt lagligt, åtminstone för medicinska ändamål, enligt den senaste Yahoo/Marist-undersökningen.

Den nya ”Weed & the American Family” undersökningen finner att en jättestor majoritet (83 procent) i USA tycker att marijuana bör legaliseras för medicinskt bruk. Men när det gäller att hantera marijuana på ett sätt som liknar alkoholen och tobakens, finner undersökningen att nationen är ganska splittrad.

Fyrtionio procent sade att de skulle stödja en lag som tillåter att marijuana beskattas och regleras som öl och cigaretter, medan 47 procent sade att de inte var säkra på att det är en bra idé.

Till skillnad från den senaste Gallupundersökningen, som visade det största stödet i historien för laglig cannabis, tvingade Yahoo/Marist-undersökningen svarande att bestämma sig för antingen medicinsk bruk eller rekreation.

Om de senaste resultaten är en korrekt representation av hur nationen känner för marijuana, bör den federala regeringen arbeta för att genomföra en politik som tar hänsyn till marijuana en acceptabel och laglig medicinsk behandling i alla delar av landet.

Som det ser ut nu, har mer än hälften av nationen legaliserat cannabis för antingen rekreation eller medicinskt bruk, men kongressen fortsätter att ignorera frågan. De senaste nationella opinionsundersökningarna som har framkommit under det senaste året, har visat att de flesta amerikaner tycker att ett förbud mot marijuana är löjligt.

En av de mest intressanta aspekterna av den senaste undersökningen är att den visar att en majoritet av befolkningen anser att Trump-administrationen bör respektera stater rättigheter och låta cannabisindustrin arbeta i fred. Sextiofem procent tycker att Trumps justitiedepartementet ”bör fortsätta med Obama-administrationens policy och låta stater bestämma sin egen politik om marijuana eller mjuka upp federala cannabislagar”.

Taggar Alkohol Donald Trump Legalisera cannabis Medicinsk marijuana

Källa merryjane.com

Annons

THCH vape Sverige

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda