CBD blockerar belöningseffekten från opioider – kan hjälpa till att behandla missbruk

Publicerad:
Missbruk

Vi har nu vetenskapliga bevis på att cannabidiol (CBD) kan vara ett effektivt alternativ för att minska opioidberoende, men också att CBD är användbart vid behandling av smärta.

CBD blockerar belöningseffekten för opioider och kan användas vid behandling av de som är beroende av dem genom att blockera deras belönande effekter, visar en ny medicinsk studie.

Studien genomfördes av University of Mississippi-forskare och publicerades i tidskriften Planta Medica.

Forskare upptäckte att en dos av 10 mg per kg cannabidiol, som inte är psykoaktiv, var effektiv vid blockering av opioidbelöningar. Studien ”försökte avgöra om cannabidiol dämpar utvecklingen av morfinbelöning”.

Separata grupper av möss ”mottog antingen saltlösning eller morfin i kombination med en av fyra doser cannabidiol.

Upptäckten att cannabidiol blockerar opioidbelöning antyder att denna förening kan vara användbar i missbruksbehandling.

Fynden stöder tanken att marijuana är en ”exit drog”, snarare än en ”gateway drog”, som drogkrigare brukar hävda.

Ett Los Angeles-baserat missions-behandlingscenter med namnet High Sobriety gör det möjligt för opioidberoende patienter att använda cannabis för att komma bort från tunga droger, rapporterar Jane Street. Cannabis kan i många scenarier lindra samma sjukdomar – sömnlöshet, smärta, ångest – som opioider kan.

Många patienter som har problem med smärta säger faktiskt att de föredrar cannabis före opioida smärtstillande läkemedel. En studie på nästan 3000 medicinska cannabispatienter visade att 97 procent sa att cannabis kunde hjälpa dem att minska användningen av opioider.

80 procent sa att cannabis i sig var effektivare än opioida smärtstillande läkemedel och marijuana tillsammans. En överväldigande 92 procent sa att de föredrog cannabis ensamt för att behandla smärtan.

Den nya University of Mississippi-studien stärker resultaten från tidigare studier. En studie från 2015 visade att CBD är effektivt för att motverka beroendeframkallande beteenden, och spekulerade att detta beror på att cannabis modulerar ”olika neuronala kretsar som är inblandade i narkotikamissbruk”.

Forskare drog slutsatsen att:

[quote]CBD har flera terapeutiska egenskaper på egen hand som indirekt kan vara användbara vid behandling av missbruksstörningar, såsom dess skyddande effekt på stress och neurotoxicitet.

Den fruktansvärda bördan av substansmissbruk världen över, i kombination med det tydliga behovet av nya läkemedel på missbruksfältet, motiverar kravet på ytterligare studier för att utvärdera CBD:s potential som ett nytt verktyg för beroendeframkallande beteenden.[/quote]

Med ungefär upp till 19.000 amerikaner som dör av opioidöverdoser varje år – och med en fyrfaldig ökning av opioidbehandlingar sedan 1999 – behöver vi definitivt hjälp i hanteringen av denna kris.

En studie från 2014 visade att stater med medicinska marijuanalagar har 25 procent färre dödsfall i opioidöverdoser jämfört med stater utan medicinsk cannabis.

Eftersom CBD interagerar med samma neurologiska system som opioider, spekulerar forskarna att CBD kan hjälpa till att bryta associationerna av belöning från opioider genom att interagera med serotoninsystemet, rapporterar Leafly.

Tidig forskning har visat att CBD har visat anmärkningsvärd potential att minska drogsökande beteenden, genom att minska abstinenssymptom och begränsa begär.

Taggar CBD Medicinsk marijuana Missbruk Opioidepidemi Opioider University of Mississippi

Källa herb.co

Annons

THCH vape Sverige

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda