Italiensk domstol beslutar att hampa inte är narkotika

Publicerad:
Italien
Flaggstång med Italiens flagga.

Ett beslut från en italiensk domstol tidigare denna månad förväntas leda till en enorm förändring hos landets hampa- och CBD-industri.

Beslutet som fattades av Lazio Regional Administrative Court den 14 februari tar itu med vad panelen ansåg vara ett ”absurd restriktivt dekret [som] innebar att hampablad och blommor betraktades som narkotika.”

Resultatet ”innebär att Italiens nationella lag nu inte längre strider mot ”Kanavape”-beslutet från Europeiska unionens domstol 2020.

I det beslutet bestämde Europeiska unionens domstol att CBD inte är narkotika och att en medlemsstat inte kan begränsa den fria rörelsen av CBD-produkter, och att CBD kan härledas från hampablomman.

Beslutet från Lazios administrativa domstol tidigare denna månad innebär också att Italiens CBD- och hampaindustri nu har befogenhet att arbeta mer fritt och utan rädsla för negativa regleringsbeslut.

”I maj 2022 lämnade fyra gräsrotsföreningar i cannabisindustrin – Canapa Sativa Italia, Sardinia Cannabis, Resilienza Italia Onlus och Federcanapa – ett överklagande mot ett ministerdekret som utfärdades i januari 2022. Förordningen i fråga ändrade ett tidigare dekret från 2018 angående odling, skörd och bearbetning av medicinväxter. Effektivt försökte ändringsförslaget 2022 att placera odling, bearbetning och marknadsföring av ”icke-narkotiska” hampablommor under samma paraply som narkotika, vilket innebär att operatörer skulle krävas att söka tillstånd från hälsoministeriet för att slippa straff.”

Cannabis för privat bruk förblir olaglig i Italien, även om den avkriminaliseras.

Ett förslag om att legalisera cannabis för personligt bruk i Italien förhindrades förra året, när landets konstitutionella domstol ”avvisade en begäran om att hålla en folkomröstning om att legalisera odlingen av cannabis”, enligt Reuters.

Den föreslagna folkomröstningen ”försökte legalisera odlingen av cannabis för personligt bruk och minska straffen mot andra cannabisrelaterade brott, där brottslingar inte längre riskerar fängelsestraff för att sälja små mängder av drogen”, rapporterade Reuters och domstolen noterade att ”folkomröstningen inkluderade andra narkotika som anses vara hårda droger, som inte kunde liberaliseras.”

Medicinsk cannabis är emellertid lagligt i Italien, och produceras exklusivt av landets militär. Den italienska armén har ett direktiv att odla 700 kg medicinsk marijuana i år.

Medicinsk cannabis som inte odlas inhemskt av den italienska armén importeras vanligtvis från andra europeiska länder, såsom Nederländerna, Tyskland och Danmark.

Arméns cannabisproduktionen är utformad för att göra Italiens medicinska marijuana-program mer självförsörjande.

”Nästa steg är självförsörjning – det är vår ambition”, berättade Nicola Latorre, som leder den italienska byrån som övervakar cannabisodlingen, till Defensenews förra månaden.

Men denna månadens avgörande av Lazio Regional Administrative Court kan också få konsekvenser för det arrangemanget.

Representanter för cannabisindustrin berättade för BusinessCann att det italienska hälsoministeriet har tagit en mer positiv position mot importen av cannabisbaserade produkter, en förskjutning som antyder ”att den italienska arméns monopol på odling av medicinsk cannabis i Italien, som konsekvent har misslyckats leverera tillräckligt med cannabis för att möta efterfrågan, kan snart brytas.”

Senast ändrad:

Taggar CBD Hampa Militär

Källa hightimes.com

Annons

HHCH Vape

I rampljuset

Relaterade artiklar

Utvalda